Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Powstanie nowa spółka badająca Internet

Największe polskie portale Wirtualna Polska, Onet oraz Agora już niebawem sfinalizują rozmowy dotyczące powołania spółki, która zajmie się badaniem Internetu.

Wszystkim trzem firmom zależy, aby powstała wspólna platforma finansowa i organizacyjna, która pozwoli ujednolicić badania Internetu w Polsce (obecnie zajmują się nimi: OBOP, SMG/KRC, GFK Polonia, ARC Rynek i Opinia oraz AGB). Oferta jest otwarta – Wirtualnej Polsce, Onetowi i Agorze zależy na udziale jak największej liczby portali, wortali i serwisów internetowych.