Powstanie Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych

170 tysięcy najważniejszych publikacji naukowych zostanie zeskanowanych i udostępnionych badaczom przez Bibliotekę Narodową za pośrednictwem sieci bibliotek naukowych i akademickich. Projekt, sfinansowany ze środków Unii Europejskiej kosztuje 34 mln zł.

Academica - Cyfrowa Wypożyczalnia Publikacji Naukowych jest projektem, który ułatwić ma polskim badaczom dostęp do fachowej literatury naukowej oraz niejako uzupełnić tradycyjne wypożyczanie międzybiblioteczne (czytelnik za pośrednictwem swojej biblioteki wypożycza książki z innej placówki, które przesyłane są pocztą lub kurierem).

W ramach inicjatywy Academica, której powstanie ogłosili wczoraj przedstawiciele: Biblioteki Narodowej, Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej, powstanie cyfrowa baza danych książek i czasopism naukowych oraz wdrożony zostanie system wypożyczeń międzybibliotecznych plików elektronicznych. W pierwszej kolejności zbiory udostępni Biblioteka Narodowa, która gromadzi wszystkie ukazujące się w Polsce tytuły publikacji naukowych.

Według założeń projektu w latach 2010-2013 ze zbiorów BN zostanie wyselekcjonowanych oraz poddanych digitalizacji 170 tysięcy książek i czasopism z wszystkich dziedzin nauki. Zbudowany w ramach projektu zbiór publikacji będzie systematycznie powiększany.

Dostęp do cyfrowych wersji publikacji naukowych uzyskają czytelnicy ponad pięciuset polskich bibliotek naukowych, w tym także bibliotek uczelni prywatnych. System informatyczny projektu będzie wykonany przez NASK w ścisłej współpracy z Biblioteką Narodową.

Udostępnianie publikacji naukowych będzie się odbywało zgodnie z zapisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a same dzieła będą podlegały ograniczeniom kopiowania lub drukowania ich fragmentów. Uniemożliwione będzie kopiowanie książek znajdujących się w sprzedaży.

Projekt ACADEMICA powstał z inicjatywy i według pomysłu Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Projekt finansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, zaś realizowany przez Bibliotekę Narodową oraz NASK w latach 2010-2013. Przewidywany koszt projektu wyniesie blisko 34 mln złotych.

Należy podkreślić, że oprócz wspomnianego projektu, cały czas prężnie rozwija się w Polsce ruch biblitekarstwa cyfrowego, który obecnie tworzy kilkadziesiąt regionalnych i instytucjonalnych bibliotek z całego kraju. W ramach Federecji Bibliotek Cyfrowych dostępnych jest obecnie w internecie ponad 300 tys. publikacji - zdecydowana większość bez żadnych ograniczeń.

Polskim inicjatywom bibliotekarstwa cyfrowego nie grozi - przynajmniej na razie - konkurencja ze strony Google. Kilka dni temu w Sądzie Federalnym w Stanach Zjednoczonych złożono tekst umowy Google z wydawcami, na mocy której w największej bibliotece internetowej na świecie Google Book Search (ok. 1 mln publikacji z tzw. domeny publicznej, na które wygasły autorskie prawa majątkowe) udostępniane będą jedynie książki wydane w USA, Wielkiej Brytanii, Kanadzie i Australii.

Źródło: http://www.bn.org.pl