Powstało stowarzyszenie Mobile Marketing Association Poland

Ponad 20 firm związanych z świadczeniem usług marketingu mobilnego powołało do życia stowarzyszenie Mobile Marketing Association Poland, którego celem jest wspieranie rozwoju branży na wielu obszarach.

Wzorem innych, 14 europejskich krajów, w których przedstawiciele firm związanych z branżą marketingu mobilnego skupieni są w organizacji Mobile Marketing Association, również i w Polsce podjęto podobną inicjatywę.

21 członków założycieli powołało do życia stowarzyszenie MMA Poland, które na celu ma: wspieranie rozwoju mobilnego marketingu, budowanie branżowego forum wymiany doświadczeń oraz informacji pomiędzy poszczególnymi uczestnikami polskiego rynku, a także propagowanie rozwiązań i usług wykorzystujących mobilne technologie wśród potencjalnych odbiorców lub ich przedstawicieli: domów i agencji mediowych oraz marketerów.

Rynek m-marketingu jest z jednej strony zjawiskiem dojrzałym, dobrze osadzonym w świadomości zainteresowanych tym medium, z drugiej jednak rozwój rozmaitych technologii mobilnych, a co za tym idzie możliwości ich wykorzystania następuje tak szybko, że ciągle pojawiają się nowe usługi, nowe perspektywy ich wykorzystania - mówi Sławomir Szymański, wybrany na Prezesa MMA Poland. Branża potrzebuje forum do wymiany informacji, komunikowania się z rynkiem, edukowania, a także ustanawiania pewnych zasad współdziałania, myślę tu o czymś w rodzaju kodeksu dobrych praktyk.

Szczególnie ważnym obszarem działania MMA ma być prowadzenie działalności edukacyjno-popularyzatorskiej w zakresie możliwości zastosowań konkretnych usług z dziedziny m-marketingu (organizowane będą spotkania, warsztaty i konferencje), a także inicjowanie badań i raportów rynkowych, których do tej pory brak było na polskim rynku. W planach jest m. in. nawiązanie partnerskiej współpracy z innymi organizacjami z obszaru usług marketingowych, w najbliższych dniach podjęte zostaną rozmowy m. in. z IAB Polska.

Do stowarzyszenia mogą należeć zarówno dostawcy usług, operatorzy telekomunikacyjni, agencje mediowe, jak również producenci oprogramowania, urządzeń mobilnych oraz inne podmioty związane z tematyką komunikacji z wykorzystaniem urządzeń przenośnych. Jakie są warunki uczestnictwa? Wypełnienie deklaracji członkowskiej - informuje Sławomir Szymański. Mamy członków zwyczajnych i wspierających. Wspierającymi mogą być podmioty, które materialnie lub w inny sposób chcą pomagać w naszej działalności.

MMA Poland jest obecnie w trakcie rejestracji. Prezesem MMA Poland został Sławomir Szymański, prezes Telecom Media, członkami zarządu wybrani zostali Adam Dyba, prezes firmy AdAction, Wilhelm Rożewski, dyr. strategiczny El2 oraz Borys Wróbel, członek zarządu agencji mobijoy!. Do Rady Nadzorczej Zebranie Założycieli powołało Marka Drabika, Annę Wojciechowską oraz Zbigniewa Piskorza.