Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Powstał globalny inkubator

GameChange to nowy inkubator spółek nowych technologii. Początkowo będzie działał przez sieć dziesięciu placówek w różnych krajach. W przedsięwzięcie zainwestowano 100 mln dolarów.

Inkubator założyły razem Andersen Consulting i Softbank (największy japoński inwestor w branży IT). Pierwsza placówka GameChange została już otwarta w Kalifornii.

Inkubator będzie wspierał powstające firmy, które zamierzają uruchomić działalność w segmencie IT, skupiając się na przykład na łączności bezprzewodowej czy usługach internetowych dla przedsiębiorstw. Udostępniany im będzie kapitał na rozruch przedsięwzięcia w wysokości do 2 mln dolarów, choć w niektórych przypadkach inwestycja może być większa. Dodatkowo klienci inkubatora będą mieli ułatwiony dostęp do oferty kredytowej Andersen Consulting i Softbank. Okres inkubacji będzie trwał średnio do 6 miesięcy.

GameChange, oprócz finansowania, będzie oferował nabór pracowników, marketing i kontakty z mediami, projektowanie serwisów WWW, tworzenie prototypów, finanse oraz księgowość. Klienci także będą mieli łatwiejszy dostęp do całej sieci partnerów firm założycielskich.