Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Powstaje internetowy rynek maszyn

Niemieckie firmy Babcock Borsig AG, mg technologies ag oraz SAPMarkets Inc. tworzą serwis, którego celem jest internetowy handel między firmami z sektora budowy maszyn a zakładami przemysłowymi.

Serwis ma zacząć działać w październiku. Jego nazwa brzmi ec4ec.com (e-commerce for engineered components — handel elektroniczny komponentami inżynieryjnymi). Obejmie pełny cykl pozyskiwania nowego produktu, od specyfikacji i projektu do przetwarzania zamówień.

Za pomocą serwisu firmy mogą prowadzić z potencjalnymi dostawcami współpracę obejmującą projekty, plany, a także przeprowadzać aukcje, tworzyć zaproszenia do przetargu, docierać do informacji o dostawcach oraz realizować transakcje. Wartość obrotów światowego rynku maszyn tworzące serwis firmy szacują obecnie na 800 miliardów dolarów.

Założyciele nowego serwisu zapowiadają, że kluczowymi korzyściami dla klientów będą m.in. przyspieszony proces pozyskiwania towarów i usług oraz bardziej wydajna wymiana danych i techniki współpracy.