Powroty.gov.pl: internetowa nawigacja dla wracających

"Masz plan na powrót?" to rządowy program dla wracających do kraju z emigracji, którego podstawowym elementem jest informacyjna witryna powroty.gov.pl.

Serwishttp://Powroty.gov.pl ma na celu dostarczenie praktycznych informacji dla wracających do kraju emigrantów i ułatwić im zaplanowanie nowego etapu życia w Polsce.

Na stronie dostępny jest specjalny poradnik zatytułowany "Powrotnik", który ma formę praktycznych odpowiedzi na pytania, które zostały zebrane w wyniku analizy problemów, z jakimi borykają się powracający do kraju (m. in. formalności przed i po powrocie, przeprowadzka, praca, działalność gospodarcza, rodzina, zdrowie, świadczenia społeczne). Będzie on również dostępny w polskich placówkach konsularnych, polonijnych instytucjach społeczno-kulturalnych oraz w wybranych tytułach prasy polonijnej.

Na portalu każdy z internautów, obok aktualnych informacji na temat problemów związanych z ponowną organizacją życia i pracy w Polsce uzyskać może odpowiedzi na pytania zadane w formie elektronicznej. Odpowiedzi udzielają - nie później niż po upływie 14 dni od daty zarejestrowania przez system internetowy - eksperci, pracownicy Europejskich Służby Zatrudnienia (EURES) oraz pracownicy ministerstw i wybranych urzędów państwowych.

Na czacie organizowane będą ponadto spotkania z członkami Rządu, przedstawicielami władz samorządowych oraz reprezentantami pracodawców i doradcami zawodowymi. Wg deklaracji autorów serwisu nie zabraknie też rozmów z ekspertami w dziedzinie podatków, ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych oraz edukacji.

Dodatkowo w zakładce Regiony powracający do kraju emigranci dowiedzieć się mogą o lokalnych i regionalnych inicjatywach skierowanych do nich, nowych inwestycjach oraz możliwościach rozwoju kariery zawodowej.

Serwis Powroty.gov.pl przygotowywany jest przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz ekspertami.