Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Powraca 22% VAT na internet

Ministerstwo Finansów wystosowało pismo do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie stawki podatku VAT na usługi internetowe. Odpowiedni dokument otrzymała też Komisja Europejska. Dojdzie do zmiany stawki VATu z opcji zwolnionej na 22%.

Informację podajemy za PAP. Zgodnie z prawem unijnym Polska powinna po 1 maja br. nałożyć na usługi internetowe 22% stawkę VAT-u (wcześniej obowiązywała stawka 7%). Tymczasem Sejm zadecydował o zwolnieniu użytkowników indywidualnych i instytucji edukacyjnych z podatku.

Teraz rząd naprawia wstydliwą pomyłkę. Jak podkreślił Mirosław Gornicki, minister finansów, odpowiednie pisma dotyczące zmian w stawce VAT-u na internet zostały przesłane do Trybunału Konstytucyjnego oraz do Komisji Europejskiej. Rząd ma nadzieję, że uda się wynegocjować z Unią, by placówki oświatowe pozostały jednak objęte preferencyjną stawką.

Usługi internetowe dla użytkowników indywidualnych zostaną wkrótce objęte 22% stawką VAT-u.