Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

PowerStruXure wesprze TP Internet

System zasilania PowerStruXure amerykańskiej firmy American Power Conversion (APC) zabezpiecza nowe data center TP Internet.

PowerStruXure w nowym centrum danych TP Internet w Warszawie jest pierwszą taką inwestycją w Polsce i największą pod względem mocy instalacją w Europie. Drugi w Europie system PowerStruXure wdrożono w Danii. Kontrakt obejmuje zakup i instalację sprzętu przez specjalistów z firmy KLK - jednego z partnerów APC w Polsce.

PowerStruXure to nowa koncepcja infrastruktury zasilania centrum przetwarzania danych. Jej podstawą jest system, do którego w miarę potrzeb można dokupywać i instalować dodatkowe moduły, zwiększające pojemność. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszają się początkowe nakłady inwestycyjne, a koszty ewentualnej rozbudowy można rozłożyć w czasie.