PowerStruXure wesprze TP Internet

System zasilania PowerStruXure amerykańskiej firmy American Power Conversion (APC) zabezpiecza nowe data center TP Internet.

PowerStruXure w nowym centrum danych TP Internet w Warszawie jest pierwszą taką inwestycją w Polsce i największą pod względem mocy instalacją w Europie. Drugi w Europie system PowerStruXure wdrożono w Danii. Kontrakt obejmuje zakup i instalację sprzętu przez specjalistów z firmy KLK - jednego z partnerów APC w Polsce.

PowerStruXure to nowa koncepcja infrastruktury zasilania centrum przetwarzania danych. Jej podstawą jest system, do którego w miarę potrzeb można dokupywać i instalować dodatkowe moduły, zwiększające pojemność. Dzięki takiemu rozwiązaniu zmniejszają się początkowe nakłady inwestycyjne, a koszty ewentualnej rozbudowy można rozłożyć w czasie.