Power Price idzie na NewConnect

  • (am),

W styczniu na NewConnect zadebiutuje spółka Power Price S.A., która prowadzi prace zmierzające do uruchomienia platformy e-commerce przeznaczonej do wymiany handlowej w wersji b2b pomiędzy producentami lub dystrybutorami a klientami końcowymi.

Z emisji w trybie private placement Power Price S.A. pozyskała 1,3 mln zł, które zamierza przeznaczyć na rozwój działalności.

Kapitał zakładowy spółki wynosi obecnie 1.400.000,10 zł. 49,99% akcji spółki Power Price S.A. należy do InQbe Sp. z o.o., spółki zależnej notowanego na NewConnect funduszu technologicznego IQ Partners S.A.

Power Price S.A. na koniec września 2010 roku osiągnęła stratę netto w wysokości 144.148,17 zł.

Spółka została zawiązana w maju 2010 roku. Prognozy finansowe przewidują, że za rok 2010 spółka zrealizuje stratę netto w wysokości 424.990,51 zł. Osiągnięcie przez spółkę progu rentowności powinno nastąpić w 2013 roku.

"Wejście na rynek NewConnect to dla naszej spółki nie tylko kwestia pozyskania finansowania prac nad platformą Power Price. Dzięki statusowi spółki publicznej będziemy dużo bardziej wiarygodnym partnerem dla naszych kontrahentów i klientów, a dodatkowo jeszcze przed rozpoczęciem działalności operacyjnej spółka zyska pewną rozpoznawalność" - mówi Piotr Skawiński, prezes zarządu Power Price S.A.

Strategia rozwoju Power Price S.A. zakłada uruchomienie w II kwartale 2011 roku platformy handlowej Power Price S.A., która ma na celu skracanie łańcucha dostaw dla firm, a następnie zaoferowanie analogicznych funkcjonalności klientom indywidualnym.

Spółka zamierza stopniowo rozszerzać zakres oferowanych usług poprzez wprowadzenie usług finansowych w zakresie kredytowania zakupów oraz usług analizy sprzedaży produktów.

Spółka w ofercie prywatnej zaoferowała 13 mln akcji po cenie emisyjnej 10 gr.