Poszukiwania kodu źródłowego robaka Netsky

Wbrew zapowiedziom autora robaka Netsky, w Internecie pojawiły się kolejne wcielenia tego insekta oznaczone literami L oraz M. W związku z tym firmy antywirusowe podejrzewają, iż mogło dojść do opublikowania kodu źródłowego robaka.

Po pojawieniu się w zeszłym tygodniu jedenastego wcielenia robaka Netsky – Netsky.K, odkryto zaszytą w kodzie źródłowym informację, iż jest to jego ostatnia wersja. Informacja ta wskazywała jednak jeszcze na jeden istotny fakt: prawdopodobieństwo opublikowania w Internecie kodu źródłowego robaka. Eksperci umacniają się w swoich przekonaniach w obliczu dwóch, kolejnych wersji ‘insekta’, które pojawiły się w Sieci w ostatnich dniach – Netsky.L oraz Netsky.M. Dokonana analiza ich kodu wskazuje na to, iż mogły one być napisane przez inne osoby.

Ostatecznego potwierdzenia opublikowania kodu jak do tej pory jednak brak. Zarówno specjaliści z firmy Sophos, jak i F-Secure zapewniają, iż obecnie nie posiadają ostatecznych i dobitnych dowodów na opublikowanie kodu źródłowego podkreślając, iż mogło dojść do jego dystrybucji jedynie w specyficznych i zamkniętych miejscach. Jednocześnie producenci oprogramowania antywirusowego uspokajają, iż szersze upublicznienie kodu niekoniecznie musi prowadzić do lawiny nowych wcieleń robaka.