Pościg Europy trwa

Amerykański udział w światowym rynku reklamy online, wg prognoz eMarketera, w ciągu najbliższych dwóch lat zmniejszy się do 68%. Wciąż jednak w tym względzie utrzymuje się hegemonia USA.

Amerykański udział w światowym rynku reklamy online, wg prognoz eMarketera, w ciągu najbliższych dwóch lat zmniejszy się do 68%. Wciąż jednak w tym względzie utrzymuje się hegemonia USA.

To paradoks, ponieważ za 2 lata w Europie będzie więcej użytkowników Internetu i zbliżony udział w przychodach z e- commerce. Jednocześnie liczba użytkowników Internetu w USA w 2004 r. wzrośnie do ponad 143 mln, wydatki na reklamę, w porównaniu z ub.r. wzrosną niemal trzykrotnie - do 20,5 mld USD. Internet jest - wg tych szacunków - najszybciej rozwijającym się medium reklamowym.

Pościg Europy trwa

Udział rynku amerykańskigo w światowym rynku reklamy online

Jak oceniają analitycy Forrester Research, w 2004 r., przy wydatkach na jednego mieszkańca w wysokości 195 USD, reklama online wyprzedzi reklamę w radiu oraz czasopismach i zagrozi drugiej pozycji na rynku TV. Wydatki w przeliczeniu na użytkownika Internetu wyniosą w 2004 r., wg eMarketera, 143 USD. Przewidywania te łączą się z optymistycznymi prognozami dla rynków europejskich. Liczba dorosłych internautów w Europie - wg eMarketera - wzrośnie w 2004 r. do 254,9 mln. W Europie na reklamę online ma być wydanych w tym roku ok. 1,5 mld USD, w roku 2003 - 3,766 mld USD, w porównaniu z 901 mln USD w roku ubiegłym. Mimo to wciąż wartości te są zdecydowanie mniejsze niż wskaźniki dla rynku amerykańskiego.

Pościg Europy trwa

Wydatki na reklamę online w Europie (mln USD)

W tym roku wielkość wydatków na reklamę w Internecie zbliży się do wartości porównywalnych z sytuacją w USA w 1998 r. Jednym z czynników warunkujących wielkość rynku jest rozdrobnienie geograficzne i kulturowe Starego Kontynentu. Reklamy są kierowane do odbiorców mniejszych, lokalnych rynków z uwagi np. na bariery językowe.

Pościg Europy trwa

Wydatki na reklamę online w USA (mln USD)

Szybciej natomiast będzie rosnąć w Europie wielkość udziału w przychodach rynku e-commerce. Według szacunków eMarketera, w br. wyniesie on 13% (wzrost 1-proc. w stosunku do ub.r.), osiągając wartość 69 mld USD.

Pościg Europy trwa

Przychody z e-commerce w Europie (mln USD)

Do roku 2004 zwiększy się do 31% do wartości 980 mld USD. Największe rynki lokalne to: niemiecki, gdzie przychody z e-commerce wyniosą 19,1 mld USD w 2001 r. i 288,4 mld USD w 2004 r., następnie brytyjski (odpowiednio: 17,8 mld oraz 267,5 mld USD). IDC prognozuje, że podobnego, szybkiego wzrostu należy oczekiwać na rynku polskim. Wartość transakcji w handlu detalicznym przez Internet ma wynieść w tym roku 45 mln USD i 480 mln w roku 2004. Rynek B2B będzie wart w 2004 r. - wg tego samego raportu - 3,2 mld USD.