Porządki w grupie kapitałowej Adv.pl

Spółki należące do Grupy Adv.pl zostaną podzielone na dwa odrębne piony: segment komunikacji cyfrowej oraz segment innowacyjnych technologii. SMT Software, spółka IT z grupy Adv.pl ma zostać wprowadzona na rynek NewConnect w I półroczu 2010 roku.

Zarząd Adv.pl podjął decyzję o uporządkowaniu struktury grupy kapitałowej. Pierwszym krokiem z serii działań jest przeniesienie działalności reklamowej prowadzonej przez spółkę Adv.pl SA do nowoutworzonej firmy Adv.pl Sp. z o.o., dzięki czemu Adv.pl SA zostanie spółką holdingową zarządzającą całą grupą kapitałową. Docelowo zostanie także zmieniona nazwa spółki zarządzającej grupą kapitałową.

Celem uporządkowania struktury grupy kapitałowej jest ułatwienie inwestorom dostępu do jasnych informacji dotyczących działalności naszych spółek. Ponadto zidentyfikowaliśmy obszary, w których możemy osiągnąć oszczędności, a koszty związane z zarządzaniem grupą kapitałową zostaną oddzielone od kosztów działalności spółki interaktywnej - powiedział Rafał Dziedzic, prezes zarządu Adv.pl. Dzięki zmianie nazwy spółki holdingowej klienci Adv.pl Sp. z o.o. nie będą mieli kłopotów z odróżnieniem spółki interaktywnej z dominującym podmiotem w grupie Adv.pl.

W przyszłym roku Adv.pl zamierza również wprowadzić swój podmiot zależny, SMT Software na rynek NewConnect. Spółka przeprowadzi w drodze subskrypcji prywatnej emisję akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru. Do obrotu w alternatywnym systemie obrotu zostaną skierowane akcje serii B i C oraz PDA akcji serii C. Adv.pl SA posiada 51% udziałów w SMT Software.

Źródło: Adv.pl