Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Portret użytkownika internetowej kafejki

Według wyników badania firmy Gemius, użytkownicy kawiarenek to przede wszystkim osoby młode. Mieszkają zazwyczaj w miastach, korzystają z internetu przynajmniej trzy razy w tygodniu i posiadają dochód netto powyżej 1000 zł.

58% użytkowników kawiarenek nie skończyło 25 roku życia. Codziennie lub prawie codziennie korzysta z nich około 18% respondentów badania gemiusAdHoc.

20% osób korzystających z kawiarenek deklaruje zarobki netto powyżej 3 tys. zł. Zdecydowana większość badanych to doświadczeni użytkownicy internetu - 81% z nich korzysta z sieci minimum od dwóch lat.

64% użytkowników korzysta z kawiarenki, ponieważ nie ma dostępu do internetu w domu. Drugą co do wielkości grupę stanowią osoby, dla których wizyta w kawiarence jest sposobem spędzania wolnego czasu. Blisko co piąty klient kawiarenek wykorzystuje je do gier sieciowych lub czatowania. 27% respondentów odwiedza je w towarzystwie znajomych.

Portret użytkownika internetowej kafejki

58% ich użytkowników odwiedza kawiarenki przynajmniej raz w tygodniu, zaś czas w nich spędzany wynosi każdorazowo ponad godzinę. Ponad połowa badanych stwierdziła, iż przeciętnie przesiaduje w kawiarence 1-2 godziny, 14% wskazało 2-3 godziny, zaś aż 16% respondentów spędza w kawiarenkach ponad 3 godziny.

Według fali badanie NetTrack lipiec-wrzesień 2006, z kawiarenek internetowych oraz usług dostępowych świadczonych przez sklepy komputerowe korzysta 5,1 % polskich internautów powyżej 15 roku życia.