Portret użytkownika internetowej kafejki

Według wyników badania firmy Gemius, użytkownicy kawiarenek to przede wszystkim osoby młode. Mieszkają zazwyczaj w miastach, korzystają z internetu przynajmniej trzy razy w tygodniu i posiadają dochód netto powyżej 1000 zł.

58% użytkowników kawiarenek nie skończyło 25 roku życia. Codziennie lub prawie codziennie korzysta z nich około 18% respondentów badania gemiusAdHoc.

20% osób korzystających z kawiarenek deklaruje zarobki netto powyżej 3 tys. zł. Zdecydowana większość badanych to doświadczeni użytkownicy internetu - 81% z nich korzysta z sieci minimum od dwóch lat.

64% użytkowników korzysta z kawiarenki, ponieważ nie ma dostępu do internetu w domu. Drugą co do wielkości grupę stanowią osoby, dla których wizyta w kawiarence jest sposobem spędzania wolnego czasu. Blisko co piąty klient kawiarenek wykorzystuje je do gier sieciowych lub czatowania. 27% respondentów odwiedza je w towarzystwie znajomych.

Portret użytkownika internetowej kafejki

58% ich użytkowników odwiedza kawiarenki przynajmniej raz w tygodniu, zaś czas w nich spędzany wynosi każdorazowo ponad godzinę. Ponad połowa badanych stwierdziła, iż przeciętnie przesiaduje w kawiarence 1-2 godziny, 14% wskazało 2-3 godziny, zaś aż 16% respondentów spędza w kawiarenkach ponad 3 godziny.

Według fali badanie NetTrack lipiec-wrzesień 2006, z kawiarenek internetowych oraz usług dostępowych świadczonych przez sklepy komputerowe korzysta 5,1 % polskich internautów powyżej 15 roku życia.