Portale przeciw białoruskiej cenzurze

Dzisiejsze wydania Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej mają zaczernione pierwsze strony w ramach protestu przeciw cenzurze na Białorusi. W akcji uczestniczą także portale Onet.pl i Gazeta.pl.

Chcąc przeczytać niektóre wiadomości na Gazeta.pl, trzeba przejść przez stronę, która zachęca do wysłania listu do prezydenta Łukaszenki lub skorzystać z opcji dla niezainteresowanych i zaznaczyć, że brak wolności słowa na Białorusi nas nie porusza.

Wiadomość o skali władzy państwa nad mediami wyeksponowały jako najistotniejszą portale Onet.pl, Gazeta.pl oraz Interia. Ta ostatnia co prawda nie umożliwia wysłania noty do prezydenta, jednak omawia temat i zakrywa czarnymi paskami część wiadomości. Wirtualna Polska zaprezentowała rozbudowany artykuł.

Onet.pl zachęca do wysłania listu do prezydenta, podobnie jak Gazeta.pl. Jego treść poniżej. Akcję "Wolność słowa na Białorusi" zorganizowano przy wsparciu Amnesty International. Jej częścią są też rozwieszone plakaty z twarzami polityków i dziennikarzy represjonowanych na Białorusi, których usta są przeklejone czarną taśmą. Akcja odbywa się w największych miastach w Polsce i w Brukseli.

Treść listu do prezydenta Białorusi, jaki można przesłać z portali Onet.pl oraz Gazeta.pl

Jestem zaniepokojony(a), że władze białoruskie nie przejawiają tolerancji wobec jakichkolwiek publicznej krytyki i buntu. Wolność wypowiedzi, stowarzyszania się i zgromadzeń zawarte są w różnych aktach prawa międzynarodowego dotyczących praw człowieka, w szczególności w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych, którego Białoruś jest stroną i jest zobowiązania do jego realizacji. Amnesty International z coraz większym niepokojem obserwuje, że działania oparte na pokojowych przekonaniach politycznych stają się niemal niemożliwe. Władze białoruskie coraz częściej stosują szykany, prześladowania, nadmierną siłę, masowe zatrzymania i długotrwałe pozbawianie wolności jako metody uciszania głosów niezgody.

Wzywam władze Białorusi do:

-powstrzymania się od stosowanie prawa karnego w celu zduszenia krytyki wobec władz oraz do powstrzymania się od prześladowania osób pokojowo wyrażających swoje niezadowolenie,

-zapewnienia, że osoby biorące udział w pokojowych demonstracjach nie będą pozbawiane wolności, szykanowane lub poddawane znęcaniu się przez milicję, tylko za korzystanie ze swych wolności wypowiedzi, stowarzyszania się i zgromadzeń,

-zaprzestania działań mających na celu utrudnianie działań i prześladowanie obrońców praw człowieka poprzez kierowanie gróźb i zamykanie organizacji pozarządowych bezpośrednio i pośrednio zaangażowanych w promocję i obronę praw człowieka na Białorusi,

-bezzwłocznej rewizji przepisów i praktyki regulujących rejestrację i działalność organizacji pozarządowych i niezależnych mediów, tak aby ich zakładanie i swobodna działalność mogła przebiegać w zgodzie z Międzynarodowym Paktem Praw Obywatelskich i Politycznych.