Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Portale pod coraz mniejszą kreską

Stopniowo zaczynają napływać wyniki finansowe portali internetowych za III kwartał 2002 roku. Niestety nie mamy dostępu do dokładnych danych z dwóch najpopularniejszych portali – Onetu i Wirtualnej Polski. WP, jako część grupy TP SA nie publikuje samodzielnych wyników finansowych, a TP SA nie ogłosiła jeszcze bilansu za III kwartał. Podobnie Onet.pl nie publikuje samodzielnych wyników finansowych, lecz skonsolidowane z wynikami całej Grupy Onet, ale giełdowa spółka także nie podała jeszcze wyników finansowych za III kwartał.

Dzierżący pierwsze miejsce wśród krajowych portali Onet.pl, informuje o swoich wynikach finansowych jedynie w zbiorczych zestawieniach dla całej Grupy Onet do której należy portal. Warto jednak wspomnieć, że dział internetowy Grupy Onet informował swego czasu, że zarobił w pierwszym półroczu br. 16 mln zł. Jeżeli wziąć pod uwagę, że przychody grupy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. wyniosły 36 mln zł, z czego 44% przypadło na dział internetowy, to w przybliżeniu oszacować będziemy mogli tę kwotę za trzeci kwartał, kiedy tylko Onet ogłosi swe wyniki finansowe.

Notowana na warszawskiej GPW Hoga osiągnęła za III kwartał przychody na poziomie 1,5 mln zł. Jest to aż o 73% mniej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego (5,15 mln zł). Strata netto za III kwartał br. wyniosła 550 tys. zł, czyli nieco mniej niż w II kwartale br. (565 tys.). Jest to także o 150 tys. zł mniej niż w III kw. minionego roku (694 tys.). W ciągu dotychczasowych miesięcy br. natomiast strata netto (1,7 mln zł) była o 67% niższa niż rok wcześniej (niemal 4,6 mln zł). W pierwszych dziewięciu miesiącach tego roku głównym źródłem (84,9 % przychodów ze sprzedaży netto) przychodów ze sprzedaży były dostawy sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz specjalistycznego sprzętu sieciowego. Pozostałą część przychodów stanowiła sprzedaż usług informatycznych - 7,5 % oraz przychody ze sprzedaży reklam - 6,7 %. W ostatnim kwartale br. Hoga zamierza nadal osiągać zyski głównie z dostaw sprzętu i oprogramowania, sprzedaży produktów i usług informatycznych. W tych dziedzinach zapewne spółka liczy na wsparcie głównego udziałowca – integratora Wasko. Hoga chciałaby natomiast utrzymać przychody z reklam na dotychczasowym poziomie.

Raport finansowy za trzeci kwartał br. przedstawiła także krakowska Interia.pl. Przychody spółki utrzymały się na niezmienionym niemal poziomie (3,3 mln zł w III kwartale 2002 r, w porównaniu z 3,6 mln w tym samym okresie roku poprzedniego). Jak twierdzą jednak przedstawiciele Interii, poprawa kondycji finansowej (korzystniejszy bilans zysków i strat) jest efektem przeprowadzonej restrukturyzacji i zmiany modelu biznesowego spółki. Restrukturyzacja, polegająca m.in. na licznych zwolnieniach, znacznie obniżyła koszty działalności, w tym koszty osobowe spółki o ok. 45%. Jak wynika z raportu, erozji uległa zarówno strata operacyjna, jak i strata netto. Pierwsza zmniejszyła się z 3,6 mln. zł w III kwartale 2001 r. do 2,2 mln zł w III kwartale br. Strata netto w analogicznych okresach wyniosła odpowiednio niemal 3 mln zł i 2,1 mln. zł.

Warto wspomnieć także o wysokości sprzedaży usług w portalu Gazeta.p, jakie w III kwartale bieżącego roku odnotowała Agora. W 3Q Gazeta.pl sprzedała powierzchnię reklamową o wartości 1,3 mln. zł. Wraz z innymi usługami elektronicznymi, takimi jak choćby e-commerce, sprzedaż w III kwartale wyniosła 1,5 mln zł. Jednakże starta operacyjna Gazety.pl w roku 2002 wyniosła 20,5 mln zł, zaś w samym trzecim kwartale 7,5 mln. Sposobem na poprawę finansów portalu mają być oszczędności wynikające ze zwolnień pracowników, które zarząd Gazety.pl zaczął realizować w ostatnim czasie.

Jak wynika z raportów przedstawionych przez spółki, ogólna tendencja, jaka przejawia się w wynikach finansowych internetowych potentatów, jest taka, że portale nadal wykazują straty. Dzięki restrukturyzacjom i redukcjom kosztów otrzymują jednak coraz korzystniejszy bilans zysków i strat. Niestety w parze nie z nim wzrost poziomu sprzedaży.

Wyraźnie widać także tendencję do wprowadzania przez portale coraz większej ilości płatnych usług. Wystarczy wspomnieć o zaoferowanych niedawno płatnych usługach poczty elektronicznej WP i Interii, czy płatnych usługach hostingowych prowadzonych przez Onet, czy Hogę. Opłaty za korzystanie ze swojego archiwum pobiera także Gazeta.pl. Miesiąc temu Onet wprowadził alternatywny do oferowanego przez TP S.A., numer dostęp owy do Internetu, na których chce zarabiać do spółki z Energisem. Być może wprowadzeniem płatnych usług pozwoli portalom na polepszenie ich kondycji finansowej i "złapanie oddechu". Wszak inwestorzy nie będą w nieskończoność pompować pieniędzy w przynoszące straty przedsięwzięcia. Nie bez racji szefowie portali, postulują także coraz częściej aby dostawcy Internetu dzielili się z nimi gigantycznymi wręcz dochodami, jakie przynosi coraz większy ruch w Sieci. Ruch ten przecież w dużej części generują same portale.

Portale pod coraz mniejszą kreską