Portal uniezależniony od reklamy

Hoga.pl systematycznie zmniejsza stratę - portal usługowy zakończył II kw. br. ze stratą netto niemal trzykrotnie niższą od notowanej w tym samym okresie w ub. roku. Ponad 90% z 3,7 mln zł przychodów w pierwszym półroczu przyniosła Hodze sprzedaż towarów i usług, a jedynie ok. 7% - sprzedaż powierzchni reklamowej.

W pierwszym półroczu br. Hoga.pl miała 3,72 mln zł przychodów netto ze sprzedaży - odpowiednio 1,7 mln zł w I kw. i 2 mln zł w II kw. br. Ok. 85% tej kwoty przyniosła Hodze sprzedaż towarów, a około 8% - sprzedaż produktów i usług informatycznych. Jedynie 7,3% przychodów - około 271 tys. zł - przyniosła portalowi sprzedaż reklamy. Spółka systematycznie pomniejsza stratę netto - w I kw. br. wyniosła ona 653 tys. zł - w II kw. br. - 565 tys. zł. W ub. roku w analogicznych okresach rozliczeniowych Hoga.pl notowała odpowiednio 2,3 mln zł straty i 1,6 mln zł straty.

W pierwszym półroczu Hoga wygrała m.in. przetargu Gminy Gliwice na prowadzenie serwisu internetowego i na dostarczenie sprzętu i oprogramowania dla Uniwersytetu Śląskiego.