Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Portal uniezależniony od reklamy

Hoga.pl systematycznie zmniejsza stratę - portal usługowy zakończył II kw. br. ze stratą netto niemal trzykrotnie niższą od notowanej w tym samym okresie w ub. roku. Ponad 90% z 3,7 mln zł przychodów w pierwszym półroczu przyniosła Hodze sprzedaż towarów i usług, a jedynie ok. 7% - sprzedaż powierzchni reklamowej.

W pierwszym półroczu br. Hoga.pl miała 3,72 mln zł przychodów netto ze sprzedaży - odpowiednio 1,7 mln zł w I kw. i 2 mln zł w II kw. br. Ok. 85% tej kwoty przyniosła Hodze sprzedaż towarów, a około 8% - sprzedaż produktów i usług informatycznych. Jedynie 7,3% przychodów - około 271 tys. zł - przyniosła portalowi sprzedaż reklamy. Spółka systematycznie pomniejsza stratę netto - w I kw. br. wyniosła ona 653 tys. zł - w II kw. br. - 565 tys. zł. W ub. roku w analogicznych okresach rozliczeniowych Hoga.pl notowała odpowiednio 2,3 mln zł straty i 1,6 mln zł straty.

W pierwszym półroczu Hoga wygrała m.in. przetargu Gminy Gliwice na prowadzenie serwisu internetowego i na dostarczenie sprzętu i oprogramowania dla Uniwersytetu Śląskiego.