Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Portal dla Zielonej Góry

Max Elektronik, spółka wchodząca w skład grupy Emax, stworzyła i uruchomiła portal internetowy Zielonej Góry.

Portal powstawał przez rok. Max Elektronik zaprojektował w tym czasie strukturę informacyjnej serwisu, szatę graficzną, bazy danych i system aktualizacji. Urząd Miejski w Zielonej Górze otrzymał portal, którym będzie mógł zarządzać samodzielne, bez ingerencji dostawcy.

Przy budowie serwisu wykorzystano oprogramowanie MAXePortal, napisane w języku Java. Aplikacja składa się z serwera bazy danych i części klienckiej umożliwiającej dostęp do danych. Jako serwer bazy danych wykorzystywana jest baza danych MySQL 3.23. Po stronie klienta znajduje się aplikacja redakcyjna MAXInfo do zarządzania informacją, oraz MAXSerwis, prezentująca dane na stronach WWW.

Serwis został zrealizowany w technologii JavaServlets 2.3. Do jego uruchomienia wykorzystywany jest serwer WWW Tomcat 4.0 zawierający kontener servletów w połączeniu z serwerem Apache. Servlety wykorzystują do transformację danych w formacie XML przy użyciu szablonów XSLT.