Portal dla Zielonej Góry

Max Elektronik, spółka wchodząca w skład grupy Emax, stworzyła i uruchomiła portal internetowy Zielonej Góry.

Portal powstawał przez rok.

zaprojektował w tym czasie strukturę informacyjnej serwisu, szatę graficzną, bazy danych i system aktualizacji. Urząd Miejski w Zielonej Górze otrzymał portal, którym będzie mógł zarządzać samodzielne, bez ingerencji dostawcy.

Przy budowie serwisu wykorzystano oprogramowanie MAXePortal, napisane w języku Java. Aplikacja składa się z serwera bazy danych i części klienckiej umożliwiającej dostęp do danych. Jako serwer bazy danych wykorzystywana jest baza danych MySQL 3.23. Po stronie klienta znajduje się aplikacja redakcyjna MAXInfo do zarządzania informacją, oraz MAXSerwis, prezentująca dane na stronach WWW.

Serwis został zrealizowany w technologii JavaServlets 2.3. Do jego uruchomienia wykorzystywany jest serwer WWW Tomcat 4.0 zawierający kontener servletów w połączeniu z serwerem Apache. Servlety wykorzystują do transformację danych w formacie XML przy użyciu szablonów XSLT.