Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Porozumienie w sprawie Allegro?

Choć trwają sądowe spory o prawo własności do serwisu aukcyjnego, rozwiązanie problemu może okazać się prostsze, niż się wydawało. Spółka QXL Ricardo przechodzi bowiem w ręce firmy Florissant, która zawarła porozumienie z głównym udziałowcem QXL Poland o polubownym zakończeniu konfliktu.

Jak podała Gazeta.pl, holenderska firma Florissant jest największym akcjonariuszem brytyjskiego QXL Ricardo. Posiada ponad 30% akcji spółki. Nieoficjalnie wiadomo też, ma podpisane umowy na zakup kolejnych 10% udziałów QXL Ricardo. Tym samym stała się największym akcjonariuszem brytyjskiej spółki.

Florissant walczył o udziały w spółce QXL Ricardo. Ofertę przejęcia QXL Ricardo holenderska spółka złożyła w połowie stycznia br. Rada nadzorcza brytyjskiej spółki nie zarekomendowała jej akcjonariuszom, co jak się okazało nie zamknęło drogi do potencjalnej transakcji.

W jej ramach przewidziano polubowne rozwiązanie kwestii praw własności do spółki QXL Poland i powrotu Allegro.pl do grupy QXL Ricardo plc, o czym informowaliśmy już w styczniu br. Florissant już wtedy zawarła porozumienie w tej sprawie z NIAA sp. z o.o, która od 2002 roku jest głównym udziałowcem QXL Poland - spółki zarządzającej Allegro.pl.

Przypomnijmy, że spór o własność Allegro wybuchł w 2003 roku, gdy Brytyjczycy z QXL Ricardo oskarżyli poznańską firmę Niaa o nielegalne przejęcie 92% udziałów w QXL Poland. Doszło do tego podczas podwyższania kapitału. Sprawą przejęcia udziałów w QXL Poland zajmuje się kilka sądów i prokuratura. Dziś będzie miała miejsce jedna z rozpraw w Sądzie Okręgowym w Poznaniu. Spory nie mają jednak wpływu na funkcjonowanie serwisu aukcyjnego.