Porozumienie w Polkomtelu

Członkowie rady nadzorczej firmy doszli do porozumienia w sprawie powołania nowego zarządu spółki. Funkcję prezesa obejmie Jarosław Pachowski, dotychczasowy wiceprezes TVP SA. Przyjęto także decyzję, iż Polkomtel nie będzie uczestniczył w budowie grupy telekomunikacyjnej skupiającej niezależnych operatorów telefonii stacjonarnej.

Członkowie rady nadzorczej Polkomtel SA doszli do porozumienia w sprawie powołania nowego zarządu spółki. Podczas wznowionych dzisiaj obrad rada postanowiła ostatecznie odwołać z funkcji prezesa Marka Mroczkowskiego oraz trzech innych członków zarządu: Wojciecha Pytla, Władysława Wilkansa i Krzysztofa Żmijewskiego.

Stanowisko prezesa Polkomtel SA powierzono Jarosławowi Pachowskiemu, dotychczasowemu wiceprezesowi TVP SA. Funkcję wiceprezesów sprawować będą Mirosław Bielicki (dotychczasowy dyrektor ds. operacyjnych i infrastruktury IT) oraz John Treuge (dyrektor ds. technicznych). W skład zarządu firmy powołani zostali ponadto Robert Krawczyk, Lars Andersen i Jesper Helmuth Larsen.

"Zadaniem nowego kierownictwa firmy będzie dalsze umocnienie pozycji rynkowej Plus GSM w sposób zgodny z oczekiwaniami i interesami wszystkich akcjonariuszy" - głosi oficjalny komunikat spółki.

Rada podjęła decyzję, iż Polkomtel nie będzie uczestniczył w budowie grupy telekomunikacyjnej skupiającej niezależnych operatorów telefonii stacjonarnej. Opcje taką popierali członkowie rady reprezentujący polskich udziałowców spółki - KGHM, Orlen i PSE.