Porozmawiają o eksporcie

Z inicjatywy Mariusza Tomaki, prezesa zarządu firmy SET, przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji powstał Klub Eksporterów zrzeszający przedstawicieli firm zainteresowanych eksportem swoich produktów.

Na pierwszym posiedzeniu ustalono, że Klub będzie prowadził lobbing na rzecz prawa sprzyjającego eksportowi oraz nawiązywał współpracę z organizacjami wspierającymi eksport. Klub ma także stanowić forum wymiany doświadczeń i informacji na temat możliwości korzystania z programów pomocowych.

Przewodniczącym został Mariusz Tomaka. W skład Rady Klubu weszli też: Henryk Klimek (Logotec Engineering), Stanisław Chłoń (ComputerLand) i Zbigniew Odrowąż-Sypniewski (Softman), a także nominowany przez Radę PIIT Marek Maniecki (Globema).