Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pornografia nadal niezagrożona

Okręgowy Sąd Apelacyjny w Filadelfii po raz drugi stwierdził, że przepisy federalne, nakazujące właścicielom komercyjnych serwisów internetowych umieszczanie w nich treści pornograficznych w taki sposób, aby nie były dostępne dla nieletnich, są niezgodne z konstytucją.

Sąd orzekł, że przepisy Child Online Protection Act (bo o ten przepis właśnie chodzi) narusza konstytucyjnie zagwarantowaną wolność wypowiedzi. W uzasadnieniu orzeczenia sąd napisał, że "wszelkie systemy, wykorzystywane do ograniczania dostępu do treści pornograficznych znacznie utrudniają dostęp do takich zasobów także osobom pełnoletnim, co stanowi naruszenie wolności wypowiedzi".

Zgodnie z zapisami COPA, publikowanie w celach komercyjnych materiałów zawierających treści pornograficzne i nie blokowanie dostępu do tych treści osobom nieletnim grozi grzywną do 50 000 USD i karą pozbawienia wolności do 6 miesięcy.

Sprawa trafi teraz najprawdopodobniej do Sądu Najwyższego, który, nota bene, odrzucił już raz orzeczenie sądu okręgowego w tej sprawie, uzasadniając to niewystarczającą argumentacją.