Ponury rekord

17,5 tys. pracowników amerykańskich dotcomów straciło w kwietniu br. pracę.

Poprzedni rekord padł w styczniu 2001 r., kiedy to wymówienia wręczono niemal 13 tys. osób.

W lutym i marcu liczba zwolnień nieco zmalała, ale w kwietniu znów wzrosła o 84%. Całkowita liczba zredukowanych miejsc pracy od początku 2001 r. wyniosła 51,5 tys. Firmy z branży technologii internetowej i serwisy finansowe miały największy procentowo udział w zwolnieniach.

Dane pochodzą z badań amerykańskiej firmy Challenger, Gray and Christmas.

<i>Źródło: The Register</i>