Poniedziałkowy przegląd prasy

W tym roku BRE Bank stanie się większościowym udziałowcem eCardu. Polkomtel może wypłacić w formie dywidendy 285 mln zł, czyli ok. połowę ubiegłorocznego zysku. Operatorzy będą musieli udostępnić sprzęt do inwigilacji.

PULS RYNKU

Polkomtel podzieli zyski

Operator sieci Plus GSM w 2002 r. zarobił ok. 570 mln zł. Prawdopodobnie połowa tej sumy, czyli ok. 285 mln zł, zostanie przekazana udziałowcom. Analitycy zastanawiają się czy decyzja o wypłacie dywidendy nie osłabi pozycji firmy. Polkomtel jest najbardziej rentowną firmą branży komórkowej w Polsce. Jeśli chodzi o pozycję rynkową zajmuje on drugie miejsce, ale coraz wyraźniej depcze mu po piętach Centertel. (s. 7)

BRE w eCardzie

W tym roku BRE Bank stanie się większościowym udziałowcem spółki rozliczającej transakcje internetowe. Bank zwiększy swoje udziały w eCardzie z 29 proc. do ok. 52 proc., kosztem zmniejszenia zaangażowania Computerlandu i BZ WBK. Spółka spodziewa się pierwszych zysków gdy wartość transakcji internetowych regulowana kartami płatniczymi w Polsce przekroczy 1 mld zł. Ma to nastąpić w 2005 r. (s. 10)

GAZETA WYBORCZA

Będą inwigilować

Ministerstwo Infrastruktury przygotowuje się do przygotowuje się do wydania budzących wiele kontrowersji rozporządzeń do art. 40 ustawy Prawo Telekomunikacyjne. Operatorzy telefoniczni i dostawcy internetowi będą musieli na własny koszt uruchomić sprzęt służący do inwigilacji i zestawić łącza z obiektami ABW i policją. (s. 23)