Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Według danych GUS w II kw. br. gospodarka rozwijała się w tempie 3,8% (w całym I półroczu br. PKB wzrósł o 3%). Według informacji niepotwierdzonych, Leszek Balcerowicz może złożyć dymisję z funkcji prezesa NBP. Dziś rozstrzygnięcia w kwestii rozwoju kapitałowego Wirtualnej Polski. Przed weekendem nie dopięto negocjacji w sprawie sprzedaży PTC do Deutsche Telekom.

PARKIET

Balcerowicz może odejśćWedług nieoficjalnych informacji Leszek Balcerowicz złoży dymisję ze stanowiska prezesa NBP jeśli nie będzie miał w Radzie Polityki Pieniężnej większości, gwarantującej przeprowadzenie swojego stanowiska. Biuro prasowe NBP przysłało dementi odnośnie tej informacji. (s. 1)

Finał negocjacji po weekendzieW piątek nie dokończono negocjacji w sprawie sprzedaży udziałów w PTC. Przedstawiciele Deutsche Telekom poinformowali, że do dopięcia transakcji potrzebny jest jeszcze weekend. PTC tymczasem znalazł się na liście obserwacyjnej długoterminowego ratingu Standard&Poor's. (s. 3)

Stabilne fundamenty gospodarkiWedług danych GUS w II kwartale br. gospodarka rozwijała się w tempie 3,8%. Bezrobocie w sierpniu obniżyło się o 0,1%, do 17,6%. Według komentarza prezesa GUS, w III kwartale gospodarka państwa powinna rozwijać się w podobnym tempie. Na dobrych wynikach silnie zaważył wynika w handlu zagranicznym, ale od kilku miesięcy nie jest to jedyny czynnik popychający naszą gospodarkę - statystycy wskazują w tym kontekście także przemysł i usługi rynkowe. Nadal bardzo słaba jest natomiast sytuacja w budownictwie. (s. 7)

PULS BIZNESU

Promocja neostrady skusiła internautów Trwająca od początku września agresywna kampania promocyjna szerokopasmowej usługi TP S.A. okazała się na tyle skuteczna, że zablokowała system informatyczny TP. Wzrost liczby nowych abonentów neostrady został zahamowany przez kłopoty z wydrukowaniem umowy i udostępnianiem kodów aktywujących usługę. (s. 9)

Konflikt w Wirtualnej PolscePodczas dzisiejszej konferencji zarząd WP poinformuje o rozstrzygnięciach dotyczących dalszego rozwoju kapitałowego portalu. Mniejszościowi akcjonariusze zablokowali próbę podniesienia kapitału WP, zaskarżając stosowną uchwałę WZA podyktowaną przez TP Internet do sądu. Obecnie mniejszościowi akcjonariusze proponują zmianę warunków podwyższenia kapitału. Wśród osób zbliżonych do WP nieoficjalnie mówi się natomiast o pomyśle fuzji TPI i portalu. (s. 8)