Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Computer Service Support planuje przeznaczenie całego zysku z 2002 r. na wypłatę dywidendy. Na każdą akcję przypadnie 0,5 zł. Do końca miesiąca BGK powinien podpisać główne kontrakty na informatyzację. Od maja Rzeczpospolita wprowadza płatności za korzystanie ze swego archiwum online.

Parkiet

CSS dzieli zyski

Computer Service Support planuje przeznaczenie całego zysku z 2002 r. na wypłatę dywidendy. Na każdą akcję przypadnie 0,5 zł. "Uznaliśmy, że wypłacenie dywidendy jest odpowiednia formą wynagrodzenia naszych udziałowców" - tłumaczy Rafał Jagniewski, dyrektor finansowy CSS. (s. 2)

Puls Biznesu

BGK zdecydował o informatyzacji

Do końca miesiąca BGK powinien podpisać główne kontrakty na informatyzację. Systemy dostarczą: zależny od Softbanku Wonlok oraz Rzeszów, zaś sprzęt - prawdopodobnie HP. Szacuje się, że bank wyda na wdrożenie systemu Wonloka ok. 160 mln zł. (s. 6)

Gazeta Wyborcza

Halo Bagdad

Wojna w Iraku się jeszcze nie skończyła, a już pojawiło się nowe zarzewie konfliktu - cześć kongresmanów podpisała się pod wnioskiem Darrella Issa przeciwko wykorzystaniu amerykańskich funduszy do budowy sieci komórkowej GSM. Kongresmani domagają się zastosowania amerykańskiego standardu CDMA. (s. 25)

Coraz mniej za darmo

Od maja Rzeczpospolita wprowadza płatności za korzystanie ze swego archiwum online. To kolejna odsłona ewolucji Internetu - od darmowego do płatnego medium informacyjnego. Decyzja RP pokazuje, że wydawcy są coraz bardziej konsekwentni w próbach uczynienia ze swej dzialalności w Internecie źródła przychodów finansowych. (s. 30)