Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Obligatariusze Elektrimu zapowiedzieli, że nie chcą negocjować ponownie głównych założeń umowy restrukturyzacyjnej z holdingiem. Telekomunikacja Polska ocenia, że ponownie posiada ponad 90% rynku połączeń międzymiastowych.

PARKIET

Wojna psychologiczna w Elektrimie

Posiadacze obligacji Elektrimu potwierdzili w oficjalnym komunikacie brak możliwości negocjacji głównych założeń umowy restrukturyzacyjnej. Według informacji Parkietu, jeśli posiadacze obligacji nie zgodzą się zasiąść do negocjacji, zarząd Elektrimu złoży w przyszłym tygodniu wniosek o ogłoszenie upadłości holdingu. (s. 5)

Bez rezerw na Dialog

KGHM wykazał w półrocznym raporcie zysk netto w wysokości 103 mln zł - o 80% większy niż za analogiczny okres przed rokiem. Jednocześnie KGHM nie utworzył w wynikach żadnych rezerw na Telefonię Dialog. Obserwaotrzy oczekiwali utworzenia rezerwy po zwróceniu uwagi przez audytora – & Touche, że KGHM nadal księguje akcje TD po cenie nabycia (875 mln zł). Tymczasem ich wartość według Deloitte & Touche mieści się obecnie w przedziale 300 – 500 mln zł. (s. 3)

Intel pozytywnie zaskoczył inwestorów

Zgodnie z zapowiedziami Intel zredukował w czwartek prognozy sprzedaży na III kwartał, jednak w stopniu mniejszym niż spodziewali się tego analitycy. Według nowej prognozy sprzedaż w tym okresie wyniesie 6,3 – 6,7 mld USD; wcześniej zakładano osiągnięcie wyniku w przedziale 6,3 – 6,9 mld USD. (s. 8)

PRAWO I GOSPODARKA

TP może mieć nawet 90 proc. rynku

Według oceny przedstawicieli Telekomunikacji Polskiej, udział spółki w rynku połączeń międzymiastowych wzrósł ponownie do ponad 90% od czasu wycofania się w sierpniu br. NOM z oferowania usług w systemie otwartego call-by-call. U szczytu popularności NOM miał ok. 24% udziału w rynku. (s. 7)

Pre-paid do rejestracji

Według przedstawicieli operatorów komórkowych, nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego proponowana przez Ministerstwo Infrastruktury spowoduje załamanie się rynku usług przedpłaconych. (s. 3)

PULS BIZNESU

Ster-Projekt liczy na PKO BP

Ster-Projekt będzie oferował scentralizowane systemy bankowe norweskiej firmy EDB; warszawski integrator zamierza m.in. przedstawić swoją ofertę PKO BP. Ponadto we wtorek spodziewane jest przedstawienie przez spółkę nowej strategii przygotowanej we współpracy z McKinsey. Właśnie wejście w sektor bankowy to jeden z elementów nowego modelu działalności Ster-Projekt. (s. 10)