Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Dell odnotował w II kw. br. 501 mln USD zysku, w III kw. planuje rekordowe przychody w wysokosci 9 mld USD. Po 20 września Amica zastąpi w indeksie WIG 20 Grupę Onet.

PARKIET

CSS odrabia straty

Computer Service Support miała w I półroczu 49 mln zł przychodów i 0,5 mln zł zysku operacyjnego. W ub. roku spółka miała odpowiednio 37,7 mln zł przychodów i 1,13 mln zł straty na poziomie operacyjnym. Rezultaty za pierwsze półrocze byłyby lepsze, gdyby nie wysokie koszty zarządu (5,9 mln zł wobec 6,7 mln zł zysku brutto ze sprzedaży). Dobre wyniki spółki kolidują ze znacznymi przecenami papierów CSS na giełdzie (na początku sierpnia CSS stracił blisko połowę wartości, obecnie odrabia straty). (s. 4)

”Neutralnie” dla ComArch-u

CDM Pekao obnizył rekomendację dla ComArch-u ze „spekulacyjnie kupuj” do „neutralnie”. W sześciomiesięcznej perspektywie akcje spółki zostały wycenione na 32 zł za papier. CDM Pekao sądzi, że tegoroczne przychody spółki będą niższe od ubiegłorocznych o ok. 9%. (s. 5)

Dell osiągnął zysk

Dell wypracował w II kw. roku obrachunkowego 501 mln USD zysku. W ub. roku w tym samym okresie firma poniosła 101 mln USD straty. Dell spodziewa się w II kw. br. rekordowych przychodów w wysokości 9 mld USD i zamierza wejść w nowe segmenty, jak drukarki i palmtopy. (s. 8)

PRAWO I GOSPODARKA

Czwarty zagra nieprędko

Sieci komórkowe są zaskoczone decyzją URTiP, dotyczącą rozpoczęcia ustalania ich pozycji rynkowej. Na razie jednak raczej nie muszą obawiać się pojawienia konkurentów – prawo telekomunikacyjne nie wymaga np. przyłączania przez operatorów znaczących innych operatorów po kosztach własnych. (s. 3)

ComputerLand liderem

Spośród spółek IT, tylko ComputerLand powiększył w II kw. sprzedaż (prawie o 5%). Sprawozdania spółek informatycznych za II kw. br. przeważnie rozczarowują. (s. 8)

PULS BIZNESU

Amica zastąpi Onet w WIG20

Po sesji 20 września br. Amica zastąpi w indeksie dwudziestu największych spółek giełdowych Grupę Onet. GO wejdzie w skład MIDWIG-u. (s. 3)

Altkom chciał na GPW, ale przechodzi kryzys

Największa firma szkoleniowa w Polsce – – przechodzi kryzys. Jej przychody spadły o 60%, firma ma problemy z płynnością fninansową. Zarząd zwolnił ostatnio 100 osób, pozostali otrzymali nowe warunki zatrudnienia. Altkom planuje także zmianę strategii, polegającą na skupieniu się na usługach IT i sprzedaży oprogramowania, zamiast na szkoleniach. (s. 4)