Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Sąd Gospodarczy w Warszawie nakazał Prokom Investments zapłacić Telewizji Familijnej ponad 29,2 mln zł. Na początku kwietnia br. Prokom nie wywiązał się z umowy objęcia obligacji spółki telewizyjnej o wartości 26 mln zł.

PARKIET

Prokom ma zapłacić Telewizji Familijnej

Sąd Gospodarczy w Warszawie nakazał Prokom Investments zapłacenie ponad 29,2 mln zł wraz z odsetkami Telewizji Familijnej. TF zarzucała Prokomowi, że ten nie zapłacił 26 mln zł do 2 kwietnia br. za obligacje telewizji. Prokom Investments posiada 9,6% akcji TF, podobnie jak KGHM, PKN Orlen i PSE. PZU Życie posiada 4,8% akcji TF. Resztę – oo. franciszkanie. (s. 1)

Indeksy nowojorskie najniższe od jesieni

W minionym tygodniu Dow Jones zbliżył się do poziomu 9,5 tys. punktów, najniższego od listopada 2001. Podobnie jest w przypadku Nasdasq, który oscyluje wokół poziomu 1500 punktów. Miniony piątek przyniósł utrwalenie zniżek sektorze nowoczesnych technologii w związku z pesymistycznymi prognozami Intela. (s. 3)

Netia zdecydowanie przeciw

Netia sprzeciwia się jednej z propozycji projektu ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury, który zakłada zamianę zobowiązań koncesyjnych operatorów telekomunikacyjnych na udziały skarbu państwa. Operatorzy przychylnie oceniają natomiast inną propozycję zawartą w projekcie, dotyczącą możliwości zamiany opłat koncesyjnych na zobowiązania inwestycyjne. (s. 3)

Porozumienie z akcjonariuszami aktualne

Sąd w Londynie orzekł, że Elektrim musi wypłacić obligatariuszom 494,6 mln EUR oraz ok. 700 tys. GBP kosztów sądowych. Sprawa toczyła się na wniosek wierzycieli holdingu złożony na początku br. Według zarządu spółki nie zmienia to jej sytuacji: ponieważ zawarte zostało porozumienie z obligatariuszami, nie dojdzie do zapłacenia tego odszkodowania. (s. 3)

PRAWO I GOSPODARKA

Sieci nie boją się brnąć w długi

Cały sektor telekomunikacyjny, w Polsce i na świecie, tonie w długach. Banki nie wahają się jednak nadal pożyczać operatorom komórkowym. W przyszłym tygodniu plan emisji obligacji o wartości 0,5 mld zł przedstawi Polkomtel. Ostatnio nową pożyczkę zaciągnął PTK Centertel, a przygotowuje się do jej zaciągnięcia PTC. Ci ostatni operatorzy posiadają podobny stosunek zadłużenia do kapitałów własnych (w przypadku bardziej zadłużonej Ery w liczbach bezwzględnych jest to odpowiednio ok. 1 mld zł i 4,7 mld zł.) (s. 4)

mBank obniża opłatę za przelew

Wydział Bankowości Detalicznaj BRE Banku obniżył opłatę za sporządzenie i wysłanie druku potwierdzenia przelewu do ZUS wykonanego z mBIZNES konta. Usługa kosztuje 1,5 zł i może być realizowana przez operatorów mLinii. (s. 3)