Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Według porozumienia pomiędzy Vivendi i BRE, zwołane na 10 kwietnia WZA Elektrimu zostanie przełożone na późniejszy termin po wyborze przewodniczącego obrad. Expander nadal nie ma nowych źródeł finansowania. CL lub Softbank mogą przejąć Wonlok.

PARKIET

Zawieszenie broniWZA Elektrimu zwołane na 10 kwietnia zostanie po wyborze przewodniczącego obrad przerwane i przełożone na późniejszy termin. Ponadto, na mocy porozumienia pomiędzy BRE i Vivendi skład zarządu Elektrimu zostanie poszerzony o jedną osobę. W tym kontekście wymienia się Michała Radziwiłła, prezesa Cresco Financial Advisors. (s. 1, 5)

Środki na inwestycje Agory500 mln zł kredytu udzielił Agorze Bank Pekao – środki te mają zostać przeznaczone na akwizycje na rynku medialnym, dokończenie budowy nowej siedziby oraz finansowanie wydatków bieżących. Wykorzystanie kredytu może nastąpić w transzach, do 30.03.04. Harmonogram spłat zakłada 16 równych rat kwartalnych, od 31.03.04 do końca 2007 roku. (s. 5)

DM SUR5.Net wciąż ma licencjęNSA wstrzymał wykonanie decyzji KPWiG odbierającej licencję DM SUR5.Net. Trudno sobie jednak wyobrazić, by ktokolwiek jeszcze chciał współpracować z tym domem po ujawnieniu we wrześniu ub. r. faktu wykorzystywania pieniędzy inwestorów m.in. do prowadzenia niezgodnej z zezwoleniem działalności bankowej. (s. 4)

BRE głównym rozgrywającym w ApeximieBRE Bank parkuje dla Apeximu 100% akcji Wonloka. Warszawskiej spółki nie stać na wykupienie firmy, więc bank może odsprzedać udziały konkurencji. Zainteresowania spółką nie ukrywają ComputerLand i Softbank. Wonlok jest kąskiem tym bardziej łakomym, że realizuje obecnie samotnie (po wycofaniu się Apeximu) kontrakt dla BGŻ, którego wartość łącznie z późniejszą opieką szacowana jest na 300 mln zł. (s. 6)

PRAWO I GOSPODARKA

BRE policzył głosy w ElektrimieBRE Bank będzie miał wraz ze spółkami zależnymi 29,1% głosów na WZA Elektrimu zwołanym na 10 kwietnia. Łącznie z pakietami wspierających bank udziałowców – Ryszarda Opary i Zbigniewa Jakubasa – liczba głosów wzrośnie do 58,7%. (s. 4)

I&B SystemZgromadzenie wierzycieli spółki przyjęło propozycje układowe: za przyjęciem głosowało 81,6% wierzycieli obejmujących łącznie 71% wierzytelności. (s. 4)

PULS BIZNESU

Vodafone i TDC mogą pójść do sądu w sprawie PolkomtelaZagraniczni udziałowcy operatora będą dążyli do unieważnienia uchwał poprzedniej rady nadzorczej w przypadku gdyby nie udało się wybrać prezesa spółki. KGHM, PSE i PKN chcą obsadzić w tej roli Mirosława Bielickiego – jednego z wicedyrektorów, a Vodafone i TDC – Wojciecha Pytla. Ponadto zachodni udziałowcy planują odkupić 10% akcji Polkomtela od PKN Orlen. (s. 3)

NOM i TP S.A. bliżej porozumieniaW przyszłym tygodniu zostanie zapewne podpisane porozumienia pomiędzy TP S.A. i NOM-em w sprawie wzajemnych rozliczeń. Abonenci, którzy będą chcieli korzystać z usług NOM będą musieli prawdopodobnie podpisać z operatorem umowę. (s. 7)

Expander nie dostał 9 mln złNa podstawie umowy inwestycyjnej pomiędzy Softbankiem i firmą Modex, ta ostatnia miała objąć za 9,5 mln zł 20% akcji serwisu Expander. Jak dotąd umowa jest martwa, a kasa spółki zarządzającej serwisem jest pusta. (s. 8)