Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Nie powiodło się wezwanie Netii do sprzedaży obligacji spółki.

PARKIET

Elektrim nie musi wykupić obligacjiElektrim nie musi spłacić obligacji zamiennych o wartości nominalnej 440 mln EUR, przedstawionych do wcześniejszego wykupu. Korzystniejsze dla spółki może okazać się negocjowanie z obligatariuszami. Wynika to z faktu, że papiery Elektrimu są niezabezpieczone i roszczenia ich posiadaczy byłyby zaspokojone w razie upadłości w odległej kolejności. (s. 1, 2)

Z ciężarówek i mięsa w TMTWartość nowej emisji akcji Pekpolu, zmieniającego nazwę na Eurocast Media Holding i zamierzającego skupić się na działalności medialnej, wyniesie 11,25 mln USD. Spółka nie zamierza współpracować z 7bulls.com, pomimo, że jej udziałowcy posiadają w niej znaczne udziały. (s. 3)

Raczej porażka Wezwanie Netii do sprzedaży obligacji spółki zakończyło się fiaskiem. Według informacji Parkietu, koalicja obligatariuszy uznała zaproponowane warunki za nieatrakcyjne. (s. 2)

PRAWO I GOSPODARKA

Ericsson inwestujeEricsson chce zwiększyć liczbę pracowników zatrudnionych w jego zakładach w Chinach o 29 tys., tak by do 2005 roku potroić eksport z tego kraju. W latach 2001 – 2005 firma zamierza zainwestować w Chinach 5 mld USD. (s. 5)

PULS BIZNESU

URT chce wzmocnić pozycję regulatoraPrezes URT liczy na to, że do 2003 roku urząd zniesie monopol TP S.A. na rynku połączeń międzynarodowych. Chce także zmian w prawie telekomunikacyjnym, które wzmocnią pozycję regulatora. (s. 7)

GAZETA WYBORCZA

Minimalnie lepiejDwaj operatorzy – RadioMobil i Eurotel - złożyli oferty w przetargu na czeskie licencje UMTS. Oferowane ceny są tylko nieznacznie wyższe od ceny minimalnej i w sumie ponad połowę niższe niż planował to rok temu rząd czeski. (s. 26)