Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Elektrim deklaruje chęć prowadzenia dalszych rozmów z DT oraz Vivendi w sprawie zlożonych przez te firmy oferty. Jednocześnie w środę spodziewany jest na zebraniu rady nadzorczej wybór nowego kierownictwa koncernu.

GAZETA WYBORCZA

Pomór w SieciW maju br. działalność zakończyły w USA 54 dotcomy. Najwięcej poszkodowanych, według ostatniego raportu Webmergers, stanowią firmy zajmujące się handlem internetowym. Kłopoty zaczynają jednak dotykać także firm zajmujących się internetowym konsultingiem, ASP czy świadczeniem usług dostępowych. (s. 33)

PULS BIZNESU

Elektrim będzie szukał kompromisuW oficjalnym okmunikacie zarząd spółki poinformował o chęci prowadzenia dalszych rozmów z Deutsche Telekom i Vivendi. Według Elektrimu, oferty obu koncernów złożone spółce nie muszą się wzajemnie wykluczać. (s. 4)

Emisja akcji Areny: teraz finansowiDziś i jutro trwać będą zapisy na akcje Areny dla inwestorów instytucjonalnych. Przesądzą one o sukcesie lub fiasku całej operacji. Rafał Plutecki, prezes Areny, poinformował, że dysponuje deklaracjami objęcia przez inwestorów instytucjonalnych ponad połowy emisji. (s. 9)

PRAWO I GOSPODARKA

Nie tylko InternetFundusze venture capital deklarują stałe zainteresowanie branżą technologiczną. Bmp Polska planuje w tym roku inwestycje w pięć – sześć przedsięwzięć tego typu. Firma interesuje się przedsięwzięciami z dziedziny e-biznesu m.in. platfomami handlowymi czy serwisami typu media online. (s. 5)

Bezpłatny dostęp w lubuskich Small.eBezpłatne kawiarenki internetowe uruchomiono w 11 niewielkich miejscowościach woj. lubuskiego. Przedstawiciele tych miast podpisali umowy z zaangażowanymi w przedsięwzięcie firmami ComputerLand, PolskaOnLine i TP SA. (s. 5)

PARKIET

W środę nowy zarząd Elektrimu?Według informacji Parkietu, do wyboru nowego zarządu powinno dojść w środę, na najbliższym zebraniu RN spółki. Według tych samych informatorów gazety, w przeciwnym wypadku nowy zarząd nie zostanie wybrany przez najbliższych kilka miesięcy. Obecnie RN obraduje co kilka dni, kierując spółką. Według Zbigniewa Łapińskiego, analityka Deutsche Banku, znacznie lepszym rozwiązaniem byłby szybki wybór nowego kierownictwa, które wzięłoby na siebie ciężar negocjacji z Vivendi i Deutsche Telekom w sprawie wyboru partnera dla części telekomunkikacyjnej. (s. 1)

Niepewna przyszłość GDR-ówWedług części analityków, notowanie kwitów depozytowych wyemitowanych dotychczas przez 16 polskich spółek straci sens wraz z przystąpieniem WGPW do europejskiego sojuszu. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych pięciu lat. Wśród firm posiadających wysoki udział GDR-ów w kapitale zakładowym znajduje się m.in. Agora (ok. 10%) i Prokom (19,2%). (s. 2)