Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Elektrim deklaruje chęć prowadzenia dalszych rozmów z DT oraz Vivendi w sprawie zlożonych przez te firmy oferty. Jednocześnie w środę spodziewany jest na zebraniu rady nadzorczej wybór nowego kierownictwa koncernu.

GAZETA WYBORCZA

Pomór w Sieci

W maju br. działalność zakończyły w USA 54 dotcomy. Najwięcej poszkodowanych, według ostatniego raportu Webmergers, stanowią firmy zajmujące się handlem internetowym. Kłopoty zaczynają jednak dotykać także firm zajmujących się internetowym konsultingiem, ASP czy świadczeniem usług dostępowych. (s. 33)

PULS BIZNESU

Elektrim będzie szukał kompromisu

W oficjalnym okmunikacie zarząd spółki poinformował o chęci prowadzenia dalszych rozmów z Deutsche Telekom i Vivendi. Według Elektrimu, oferty obu koncernów złożone spółce nie muszą się wzajemnie wykluczać. (s. 4)

Emisja akcji Areny: teraz finansowi

Dziś i jutro trwać będą zapisy na akcje Areny dla inwestorów instytucjonalnych. Przesądzą one o sukcesie lub fiasku całej operacji. Rafał Plutecki, prezes Areny, poinformował, że dysponuje deklaracjami objęcia przez inwestorów instytucjonalnych ponad połowy emisji. (s. 9)

PRAWO I GOSPODARKA

Nie tylko Internet

Fundusze venture capital deklarują stałe zainteresowanie branżą technologiczną. Bmp Polska planuje w tym roku inwestycje w pięć – sześć przedsięwzięć tego typu. Firma interesuje się przedsięwzięciami z dziedziny e-biznesu m.in. platfomami handlowymi czy serwisami typu media online. (s. 5)

Bezpłatny dostęp w lubuskich Small.e

Bezpłatne kawiarenki internetowe uruchomiono w 11 niewielkich miejscowościach woj. lubuskiego. Przedstawiciele tych miast podpisali umowy z zaangażowanymi w przedsięwzięcie firmami ComputerLand, PolskaOnLine i TP SA. (s. 5)

PARKIET

W środę nowy zarząd Elektrimu?

Według informacji Parkietu, do wyboru nowego zarządu powinno dojść w środę, na najbliższym zebraniu RN spółki. Według tych samych informatorów gazety, w przeciwnym wypadku nowy zarząd nie zostanie wybrany przez najbliższych kilka miesięcy. Obecnie RN obraduje co kilka dni, kierując spółką. Według Zbigniewa Łapińskiego, analityka Deutsche Banku, znacznie lepszym rozwiązaniem byłby szybki wybór nowego kierownictwa, które wzięłoby na siebie ciężar negocjacji z Vivendi i Deutsche Telekom w sprawie wyboru partnera dla części telekomunkikacyjnej. (s. 1)

Niepewna przyszłość GDR-ów

Według części analityków, notowanie kwitów depozytowych wyemitowanych dotychczas przez 16 polskich spółek straci sens wraz z przystąpieniem WGPW do europejskiego sojuszu. Ma to nastąpić w ciągu najbliższych pięciu lat. Wśród firm posiadających wysoki udział GDR-ów w kapitale zakładowym znajduje się m.in. Agora (ok. 10%) i Prokom (19,2%). (s. 2)