Poniedziałkowy Przegląd Prasy

Notowania Interii idą w dół, co nie rokuje dobrze czekającym w kolejce do giełdowego debiutu portalom.

PARKIET

Interia nurkuje w ślad za Nasdaq

Jedyny notowany na GPW portal, Interia, spadła w piątek do najniższego poziomu – 14,15 zł. Akcjonariusze stracili w ciągu miesiąca niemal 46%, licząc od najwyższego poziomu notowań. Notowania Interii niekorzystnie odbiją się na planach wejścia na giełdowych debiutach kolejnych portali – Areny, Hogi i YoYo. (s. 1)

Niemcy najlepsi w Europie

Największe na świecie przychody z e-commerce odnotowuje się w Stanach Zjednoczonych – 55,5 mld USD za III kw. W Europie Zachodniej największymi przychodami mogą pochwalić się Niemcy z kwotą 3,15 mld USD, która stanowi ponad 26% przychodów z e-commerce wszystkich krajów europejskich. Badania Net Profit wykazały też m.in., że w Europie przychody firm działających w modelu B2C są nawet siedem razy mniejsze od wyników uzyskiwanych przez firmy działające w kategorii B2B. (s.12)

Dotcomy tracą menadżerów

Według badań Challenger Gray & Christmas, w lutym br. z pracy w amerykańskich firmach odeszło 119 dyrektorów wykonawczych, z tego 22% było szefami spółek internetowych. W dotcomach daje to wzrost o 37% w stosunku do lutego 2000. Według CB&C, spółkom internetowym coraz trudniej będzie znaleźć wykwalifikowaną kadrę menadżerską. (s.12)

PRAWO I GOSPODARKA

Japończycy serfują

Recesji w japońskiej gospodarce opiera się skutecznie sektor internetowy. Rośnie liczba internautów, rośnie też wartość przychodów z e-handlu. Przychody z rynku B2C osiągnąć mają w b.r. 2,2 mld USD, do 2004 roku przewidywany jest wzrost do poziomu 24 mld USD. (s.5)

Tylko Onet ratuje honor

Brakuje nowych , rzetelnych wycen portali internetowych. W związku z tym analitycy podtrzymują, że są one warte 2 mld zł. Niektórzy analitycy decydują się jednak powoli pod wpływem rynku na zmianę wyceny. Zmienia się również sposób wyceny, który dotychczas opierał się na prognozach wzrostu rynku reklamy internetowej i przychodów z e-commerce. (s.11)

PULS BIZNESU

GPW nie może ślepo naśladować NASDAQ

Zdaniem analityków WOOD & Company, obecna sytuacja na warszawskiej giełdzie jest wynikiem ogólnej sytuacji makroekonomicznej, kryzysu tureckiego i złej konkunktury na NASDAQ. Indeks spółek nowej technologii zależy przede wszystkim od tempa wzrostu globalnej gospodarki. Zdaniem analityków W&C, do zmian kursów na GPW może dojść w sektorze IT, jeśli tylko spółki nie będą ślepo naśladować notowań na NASDAQ. W najbliższym czasie najlepiej na rynku zachowywać się mają Prokom, Softbank i Computerland. (s.20)

CRM nie wymaga hurtowni danych

Efektywne wykorzystanie aplikacji wchodzących w skład systemów wymaga uprzedniej inwestycji w pakiet wspomagający zarządzanie klasy ERP. Nie jest za to konieczna budowa hurtowni danych, wystarczyć może zwykła zintegrowana baza danych. (s.21)

GAZETA WYBORCZA

Komu się opłaci

Na transakcji kontrolnego pakietu akcji Optimusa przegrali wszyscy. ITI przepłaca, BRE nie dostanie za sprzedane walory gotówki, a akcjonariusze Optimusa w ogóle nie zostali dopuszczeni do „podziału łupów”. Na transakcji zyskał natomiast, jak pokazał czas, Roman Kluska, który w kwietniu ub. r. sprzedał swoje udziały do BRE, za niską jak się wówczas wydawało kwotę 142 zł za akcję. (s. 24)