Ponad połowa Polaków korzysta z kilku kont pocztowych

56% przebadanych przez SARE internautów posługuje się trzema lub więcej adresami e-mail, lecz zauważalna jest tendencja do ograniczenia tej liczby- wynika z opublikowanego właśnie raportu dotyczącego wykorzystania poczty elektronicznej w Polsce.

Największa grupa ankietowanych (30%), odpowiedziała, że codziennie otrzymuje od 4-10 emaili dziennie. Zdecydowana większość nie ogranicza się również do jednego sposobu odbierania emaili. Ankietowani najczęściek odbierają pocztę przez program pocztowy (70%), stronę www (61%) lub telefon komórkowy (10%).

Respondenci odpowiadali, że chętnie korzystają z newsletterów. 89% badanych zapisanych jest przynajmniej na jedną listę subskrypcyjną, a 78% ma pozytywną opinię o tej formie komunikacji. Najpopularniejszymi rodzajami newsletterów są dzienniki internetowe i newslettery reklamowe.

Ponad połowa Polaków korzysta z kilku kont pocztowych

Źródło: Raport z IV badania wykorzystania poczty elektronicznej przygotowany przez SARE

Jak wynika z raportu, spośród menedżerów wykorzystujących e-mail marketing w działaniach promocyjnych 89% twierdzi, że przynosi on firmie wymierne korzyści (głównie większą liczbę kontaktów z klientami oraz wzrost liczby odwiedzin serwisu internetowego). 64% z nich deklaruje zwiększenie zaangażowania w tę formę komunikacji.

Raport dotyczący sposobu korzystania z poczty elektronicznej przygotowała firma SARE, specjalizująca się w email marketingu. W tegorocznym badaniu 3260 ankietowanych odpowiedziało na 33 pytania dotyczące sposobu postrzegania i wykorzystania tego medium. Większość spośród przebadanych to osoby aktywne zawodowe, głównie pracownicy marketingu i menedżerowie.