Ponad 30% sklepów internetowych w Polsce narusza zbiorowe interesy konsumentów

Ponad 30% polskich sklepów internetowych posiada w swoich regulaminach klauzule niedozwolone z rejestru prowadzonego przez prezesa UOKiK - wynika z badania przeprowadzonego na grupie 1000 polskich sklepów internetowych przez serwis KlauzuleNiedozwolone.pl.

"Gdy rozmawialiśmy z właścicielami sklepów internetowych, okazywało się, że bardzo wielu z nich nie jest świadomych tego, że w ich regulaminie występują takie klauzule ani jakie zagrożenie finansowe to dla nich stanowi" - mówi współtwórca serwisu KlauzuleNiedozwolone.pl Rafał Bugajski. I dodaje, że posiadanie klauzuli niedozwolonej w regulaminie jest bardzo ryzykowne. Po pierwsze stosowanie takiego regulaminu może zostać uznane za praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, co wiążę się z kolei z ryzykiem nałożenia na przedsiębiorcę kary pieniężnej w wysokości nawet do 10 % przychodu za poprzedni rok rozliczeniowy.

Ponadto przedsiębiorcę, który świadomie lub nieświadomie posiada klauzule abuzywne w swoim regulaminie może pozwać każdy potencjalny konsument. W wypadku niekorzystnego dla przedsiębiorcy wyroku ponosi on koszty publikacji wyroku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (0,70 zł za jeden znak, średnio ok. 1500 złotych za jeden wyrok) oraz najczęściej koszty zastępstwa procesowego (co najmniej 360 zł + VAT). Obecnie w rejestrze UOKiK jest blisko 2600 klauzul niedozwolonych i średniorocznie dochodzi 300 nowych, co sprawia, że przedsiębiorca powinien regularnie sprawdzać, czy jakiś zapis w jego regulaminie nie został uznany nagle za klauzulę niedozwoloną.

Badanie przeprowadzono we wrześniu tego roku na losowo wybranych sklepach internetowych w różnych kategoriach i dotyczyło występowania klauzul niedozwolonych, inaczej zwanych abuzywnymi, znajdujących się w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Regulaminy sklepów były badane za pomocą automatycznej wyszukiwarki klauzul niedozwolonych KlauzuleNiedozwolone.pl.