Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Ponad 30% dynamika wzrostu wartości reklamy internetowej w 2008 r. wg Starlink

7 miliardów 719 milionów złotych wyniosła szacowana wartość rynku reklamowego w Polsce wg najnowszego raportu domu mediowego Starlink. Największą dynamiką wzrostu wykazała reklama kinowa oraz internetowa.

Wg raportu domu mediowego Starlink szacowana wartość rynku reklamy w Polsce w 2008 r. wyniosła 7 miliardów 719 milionów złotych, jej wzrost względem roku poprzedniego wyniósł 12%.

Reklama internetowa, tuż obok kinowej cechowała się najwyższą dynamiką wzrostu, która w porównaniu do roku 2007 wyniosła kolejno: +31% i +32%. O 14,5% wzrosły wydatki na reklamę telewizyjną. Poniżej średniej rynkowej rosły nakłady na reklamę w dziennikach (+2%), w reklamie zewnętrznej (+3,9%), w magazynach (+4,2%) oraz w radiu (+9,7%).

Z naszego raportu wynika, że już w IV kwartale ub.r. dynamika wydatków reklamowych wyhamowała. Dzisiaj spodziewamy się, że w 2009 r. odnotujemy wzrost rynku między 0 a 3 proc. Wiele zależy jednak od tego czy obecne deklaracje reklamodawców znajdą pokrycie w rzeczywistości i ich wydatki, zwłaszcza w drugiej połowie roku, nie będą niższe od zapowiadanych - powiedziała Lidia Kacprzycka, nowy dyrektor generalny Starlinka.

Raport domu mediowego Starlink opiera się na estymacjach netto inwestycji w reklamę (tj. szacowanych kwotach wpływów reklamowych mediów po rabatach, ale przed podatkiem VAT). Punktem wyjścia są dane monitoringowe przez Expert Monitor.

Źródło: http://www.marketing-news.pl