Ponad 1,5 mld na projekty IT o zastosowaniu publicznym

Według raportu ministerstwa nauki i informatyzacji, pomiędzy 2002 a 2008 rokiem ministerstwa realizują lub planują około 260 projektów teleinformatycznych na kwotę ok. 2,8 mld zł. Z tego na lata 2004 - 2008 przypada 1,55 mld zł na 178 projektów.

Ministerstwo Nauki i Informatyzacji opracowało "Raport z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w poszczególnych resortach administracji rządowej". Po pierwszej publikacji tego typu - Raportu z pierwszego przeglądu systemów teleinformatycznych realizujących zadania publiczne w poszczególnych resortach administracji rządowej - w I kwartale br. z MNiI rozesłano elektroniczną ankietę, z prośbą o weryfikację i uzupełnienie danych oraz przekazanie informacji o harmonogramie i budżetach. Jak napisali autorzy raportu, MNiI nie udało się zebrać kompletnych danych, a otrzymane informacje w dużym stopniu pozostają niespójne, co utrudniało ich jednoznaczną klasyfikację i porównywalność. Zebrane informacje posłużyły jednak do aktualizacji wcześniej stworzonego rejestru.

Objęte raportem "projekty informatyczne o publicznym zastosowaniu" wybrano według definicji przyjmującej za taki projekt "zespół działań lub czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zbudowanie lub modernizację systemu teleinformatycznego używanego do realizacji zadań publicznych, świadczenie usług dotyczących konserwacji i obsługi tego systemu lub opracowanie procedur realizowania zadań publicznych drogą elektroniczną". Dalej, według autorów raport "oznacza to, że zostały wzięte pod uwagę tylko te przedsięwzięcia informatyczne, które są realizowane na styku urząd - obywatel, urząd - osoba prawna, urząd - inny urząd itp. Nie brano pod uwagę tych systemów, które powstają wyłącznie dla wewnętrznych potrzeb urzędów".

Tak więc, według danych za lata 2002 - 2008, realizowanych, bądź planowanych jest około 260 projektów teleinformatycznych o publicznym zastosowaniu, których łączny budżet wynosi ok. 2,8 mld PLN.

Najwięcej projektów informatycznych w trakcie realizacji albo planowanych w latach 2004 - 2008 zadeklarowało ministerstwo środowiska (51), dużą aktywność przejawiają także w tym względzie urzędnicy z ministerstwa infrastruktury (22 projekty), kultury oraz sprawiedliwości (po 18). Najmniej projektów planują kancelaria premiera, ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi (po 4) oraz ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej (6).

Największy łączny budżet na projekty teleinformatyczne ma jednak 12 projektów realizowanych w ministerstwie finansów (łączna kwota to ponad 645 mln 742 tys. zł). Drugie w kolejności jest ministerstwo sprawiedliwości, które prowadzi bądź planuje 18 projektów na kwotę ponad 406 mln 895 tys. zł, a trzecie - ministerstwo środowiska którego wspomniane 51 projektów kosztować ma 190 mln 89 tys. zł. Dużą kwotę zadeklarowało jeszcze także ministerstwo nauki i informatyzacji (60,55 mln zł). Najmniej kosztują wydatki informatyczne kancelarii premiera (1,05 mln zł), ministerstwa spraw zagranicznych (8 projektów za 2 mln zł) i ministerstwa rolnictwa (1,8 mln zł).

Żadnej informacji nie udzieliło ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji. W 2004 roku najwięcej projektów zrealizuje ministerstwo środowiska (11), które też kosztować będą najwięcej (w sumie ponad 9,5 mln zł). W sumie - nie licząc tajemniczych projektów w MSWiA - w latach 2004 - 2008 wykonanych zostanie 178 projektów, na kwotę 1,55 mld zł.

Pełen raport umieszono na stronach rządowych .