Pomost do m-commerce

TDC i CMG Wireless Data Solutions uruchamiają platformę usług świadczonych za pośrednictwem SMS – MIGway.

Duński operator stworzył wraz z dostawcą rozwiązań sprzętowych i aplikacji dla urządzeń przenośnych joint venture, które służyć ma ekspansji m-commerce w Europie. Mobile Interactive Gateway (MIGway) będzie pierwszą paneuropejską interaktywną platformą internetową, upraszczającą dostawcom zawartości internetowej dostęp do telefonów europejskich użytkowników sieci GSM. Zarządzający platformą zamierzają oferować usługi około 200 operatorom telefonicznym, z którymi umowę o roamingu posiada TDC. Wcześniej dotarcie z informacją lub usługą wymagało każdorazowo porozumienia bilateralnego z operatorem GSM.

Liczbę użytkowników telefonów komórkowych w Europie szacuje się na około 320 mln. Wielkość przychodów z usług SMS świadczonych w Europie Zachodniej jest w br. szacowana na około 8 mld EUR. Zdaniem dyrektora wykonawczego TDC, Henniga Vesta, platforma SMS może oznaczać przełom w ogólnoeuropejskim m-commerce. Szefem MIGway jest Anders Christjansen z TDC, który pełni funkcję dyrektora wykonawczego.

<i>Źródło: Europemedia.net</i>