Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Pomost do m-commerce

TDC i CMG Wireless Data Solutions uruchamiają platformę usług świadczonych za pośrednictwem SMS – MIGway.

Duński operator stworzył wraz z dostawcą rozwiązań sprzętowych i aplikacji dla urządzeń przenośnych joint venture, które służyć ma ekspansji m-commerce w Europie. Mobile Interactive Gateway (MIGway) będzie pierwszą paneuropejską interaktywną platformą internetową, upraszczającą dostawcom zawartości internetowej dostęp do telefonów europejskich użytkowników sieci GSM. Zarządzający platformą zamierzają oferować usługi około 200 operatorom telefonicznym, z którymi umowę o roamingu posiada TDC. Wcześniej dotarcie z informacją lub usługą wymagało każdorazowo porozumienia bilateralnego z operatorem GSM.

Liczbę użytkowników telefonów komórkowych w Europie szacuje się na około 320 mln. Wielkość przychodów z usług SMS świadczonych w Europie Zachodniej jest w br. szacowana na około 8 mld EUR. Zdaniem dyrektora wykonawczego TDC, Henniga Vesta, platforma SMS może oznaczać przełom w ogólnoeuropejskim m-commerce. Szefem MIGway jest Anders Christjansen z TDC, który pełni funkcję dyrektora wykonawczego.

<i>Źródło: Europemedia.net</i>