Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polskie spółki IT na Newexie

TP S.A. i Softbank pertraktują w sprawie notowania swoich akcji na giełdzie dla spółek Europy Środkowo-Wschodniej. Nie są znane plany pozostałych dużych spółek z warszawskiego parkietu, które również byłyby tym zainteresowane. Nie wiadomo także komu ostatecznie Newex złoży taką propozycję. Obrót akcjami na tej giełdzie ma się rozpocząć 3 listopada.