Polskie prawo dopuszcza głosowanie przez internet

Niedawna nowelizacja Kodeksu Spółek Handlowych zezwala członkom walnego zgromadzenia akcjonariuszy (WZA) na głosowanie przez internet.

Jeżeli w statucie spółki będzie zapisana taka możliwość walne zgromadzenie akcjonariuszy (WZA) będzie mogło się odbywać w sposób zdalny, za pośrednictwem transmisji internetowej. Uczestniczący w nim akcjonariusze będą mogli śledzić w sieci przebieg zgromadzenia oraz wypowiadać się i głosować w czasie rzeczywistym za pomocą środków elektronicznych. Możliwe będzie także zdalne zadawania pytań i zgłaszanie sprzeciwów. Konieczne jest, jednak, i tak wyznaczenie fizycznego miejsca zgromadzenia, gdzie będzie musiał przebywać przynajmniej prowadzący je i notariusz.

Starania o umożliwienie inwestorom głosowania przez internet były podejmowane przez Giełdę Papierów Wartościowych już od wielu lat. "Zależy nam na tym, aby inwestorzy mogli śledzić przebieg obrad walnego zgromadzenia za pośrednictwem internetu. Podejmiemy też w przyszłości prace nad umożliwieniem głosowania przez internet na WZA." - mówił w 2003 roku Wiesław Rozłucki, ówczesny prezes GPW, podczas debaty dotyczącej oczekiwań inwestorów wobec największych spółek giełdowych. Ludwik Sobolewski, obecny prezes GPW, zapowiedział, że podjęte będą starania o wpisanie internetowego głosowania na WZA do kodeksu dobrych praktyk spółek giełdowych.

Z możliwości głosowania przez internet mogą skorzystać nie tylko spółki notowane na giełdzie. Dzisiaj prawo dopuszcza taką możliwość we wszystkich spółkach akcyjnych. Przewiduje się, że takie rozwiązanie zwiększy aktywność akcjonariuszy, głównie tych posiadających mniejsze ilości akcji i pozwoli im na pełniejszy udział w decyzjach dotyczących spółki.