Polskie miasta i wsie w internecie: witryny wciąż do poprawki

Podczas konferencji "Miasta w Internecie" wręczono nagrody twórcom najlepszych witryn samorządowych. Złote małpy przyznano oficjalnej stronie internetowej Gdańska w kategorii dużych miast, serwisowi Lubawy w sekcji gmin miejsko-wiejskich oraz witrynie powiatu krasnostawskiego (najlepsza strona powiatowa). W tym roku nie nagrodzono żadnego serwisu w kategorii gmin wiejskich ze względu na zbyt niski poziom zgłoszonych projektów. Zdaniem organizatorów konkursu, znaczna część podmiotów, które wzięły udział w konkursie, wciąż nie spełniała podstawowych wymogów w zakresie funkcjonalności i zarządzania informacją.

Polskie miasta i wsie w internecie: witryny wciąż do poprawki
W tegorocznej - już szóstej - edycji konkursu "Złote @" wzięło udział 160 serwisów samorządowych. Jury, jak co roku, przyznawało nagrody w czterech kategoriach: najlepszy serwis miasta, gminy miejsko-wiejskiej, powiatu oraz wsi. Oceniano przede wszystkim dostępność i aktualność witryn. Sędziowie brali również pod uwagę bogactwo zgromadzonych informacji, a także sposób ich prezentacji w serwisie. Najlepsze witryny musiały spełniać postulat "przyjazności użytkownikom". Dodatkowe punkty przyznawano wszystkim tym serwisom, które umożliwiały interakcję użytkowników z władzami samorządu (premiowano możliwość pobrania urzędowych formularzy, czytelny opis procedur administracyjnych oraz objaśnienie struktury urzędu).

Strona internetowa Gdanska -http://www.gdansk.pl - zdobyła laury w kategorii witryn miejskich. Złotą @ otrzymali również twórcy serwisu Lubawy -http://www.lubawa.pl (nagroda w kategorii gmin miejsko-wiejskich). Najlepszym powiatem online okazał się powiat krasnostawski -http://www.krasnystaw-powiat.pl

Co ciekawe, w tym roku Złota @ nie została przyznana żadnemu serwisowi wiejskiemu. Organizatorzy konkursu przyznali, że wszystkie projekty, które zostały zgłoszone do konkursu, prezentowały zbyt niski poziom.

Sędziowie mieli wiele zastrzeżeń pod adresem zgłaszanych projektów. "Jury z niepokojem stwierdziło, że w ciągu ostatniego roku w skali kraju nie doszło do zauważalnej modernizacji samorządowych serwisów internetowych" - powiedział dla PAP Krzysztof Głomb, jeden z organizatorów konkursu - "Przegląd serwisów zgłoszonych do nagrody ujawnił także, że znaczna ich część odbiega od dobrych praktyk serwisów WWW administracji lokalnej w krajach Unii Europejskiej w zakresie funkcjonalności, konstrukcji, treści, zarządzania informacją oraz powiązania z systemami baz danych. Kwestia ta wymaga refleksji środowiska zawodowego twórców i redaktorów portali samorządowych."

Pocieszeniem może być jedynie fakt, że sama liczba samorządowych serwisów WWW zwiększa się. Stowarzyszenie "Miasta w Internecie" podało, że w 2003 roku własną witrynę miało blisko 70% gmin oraz prawie 94% powiatów. Zmienia się również charakter witryn. Kilka lat temu miały one jedynie charakter informacyjny. W tej chwili coraz więcej stron samorządowych umożliwia użytkownikom interakcję z władzami miast i wsi. Niestety wykonanie i zarządzanie treścią na wielu witrynach wciąż pozostawia wiele do życzenia.

Więcej informacji:

http://www.miastawinternecie.pl