Polskie firmy uwierzyły w internet

Jak podaje Gazeta.pl przytaczając wyniki badania, jakie przeprowadziła w grudniu i styczniu Katedra Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, firmy coraz bardziej cenią internet jako narzędzie promocji. A jego potencjał oceniają wyżej niż telewizji, radio, prasy czy reklamy zewnętrznej.

Przeszło 41% polskich firm uważa, że internet ma większy potencjał jako narzędzie promocji od mediów tradycyjnych. Według 26,8 procent ankietowanych firm potencjał inetrnetu jest zaś porównywalny. Nie doceniło go około 25% firm, przy czym tylko niecałe 8% respondentów uznało potencjał internetu za dużo niższy od tradycyjnych mediów.

Jeszcze w 2000 roku w siłę internetu wierzyło jedynie 24% ankietowanych a internet jako słabsze od innych mediów narzędzie promocji uznało aż 47,5% badanych. Można więc powiedzieć, że proporcje się odwróciły.

Aż 77,3% firm uznało, że wykorzystanie internetu przyczyniło się do zwiększenia znajomości firmy, zaś według 74,3% wykorzystanie internetu poprawiło jej wizerunek.

W badaniu przeprowadzonym w grudniu i styczniu wybraną losowo próbę ponad 2,2 tys. polskich firm mających dostęp do sieci, które wypełniły ankietę internetową.