Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polskie firmy uwierzyły w internet

Jak podaje Gazeta.pl przytaczając wyniki badania, jakie przeprowadziła w grudniu i styczniu Katedra Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie, firmy coraz bardziej cenią internet jako narzędzie promocji. A jego potencjał oceniają wyżej niż telewizji, radio, prasy czy reklamy zewnętrznej.

Przeszło 41% polskich firm uważa, że internet ma większy potencjał jako narzędzie promocji od mediów tradycyjnych. Według 26,8 procent ankietowanych firm potencjał inetrnetu jest zaś porównywalny. Nie doceniło go około 25% firm, przy czym tylko niecałe 8% respondentów uznało potencjał internetu za dużo niższy od tradycyjnych mediów.

Jeszcze w 2000 roku w siłę internetu wierzyło jedynie 24% ankietowanych a internet jako słabsze od innych mediów narzędzie promocji uznało aż 47,5% badanych. Można więc powiedzieć, że proporcje się odwróciły.

Aż 77,3% firm uznało, że wykorzystanie internetu przyczyniło się do zwiększenia znajomości firmy, zaś według 74,3% wykorzystanie internetu poprawiło jej wizerunek.

W badaniu przeprowadzonym w grudniu i styczniu wybraną losowo próbę ponad 2,2 tys. polskich firm mających dostęp do sieci, które wypełniły ankietę internetową.