Polskie e-sklepy pod lupą UOKiK

Brak podstawowych informacji związanych z transakcją to najważniejszy zarzut dotyczący sklepów internetowych stwierdzony podczas kontroli UOKiK.

Kontrolę e-sklepów na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeprowadziła Inspekcja Handlowa. Zastrzeżenia dotyczą aż ponad 70% skontrolowanych sklepów internetowych.

Brak danych kontaktowych przedsiębiorcy, informacji o kosztach i terminie dostawy oraz dotyczących miejsca i sposobu składania reklamacji - to najczęstsze praktyki zakwestionowe podczas kontroli Inspekcji Handlowej i stwierdzone aż w przypadku 62% skontrolowanych e-sklepów.

UOKiK zwraca uwagę, że decydując się na zakupy przez Internet, kupujący powinni rozsądnie podejmować decyzję o wyborze kontrahenta analizując cechy świadczące o profesjonalizmie sprzedawcy. Na stronie sklepu internetowego powinny - wg UOKiK - znaleźć się następujące dane: imię i nazwisko przedsiębiorcy (nazwa sklepu), adres stacjonarny firmy, cena towaru i zasady zapłaty za niego, koszt, termin oraz sposób dostawy, informacja o prawie do odstąpienia od umowy w ciągu 10 dni, miejscu i sposobie składania reklamacji oraz prawie do wypowiedzenia umowy.

UOKiK przypomina, że w przypadku problemów z kontrahentem konsumenci mogą liczyć na pomoc miejskich i powiatowych rzeczników konsumentów oraz organizacji pozarządowych - Federacji Konsumentów, Stowarzyszenia Konsumentów Polskich.

Źródło: http://www.uokik.gov.pl