Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polskie Cisco kieruje regionem

Jacek Murawski, dyrektor polskiego oddziału Cisco Systems, będzie teraz kierował pracą wszystkich przedstawicielstw firmy w południowo-wschodniej Europie.

Cisco Systems, amerykański producent oprogramowania sieciowego i internetowego, jest największym dostawcą tych rozwiązań w regionie.

Jackowi Murawskiemu będą podlegały oddziały firmy (oprócz polskiego) w Albanii, Bośni, Bułgarii, Chorwacji, Macedonii, Rumunii i Słowenii. W pierwszej kolejności warszawski koordynator będzie rozwijał oddziały w Bukareszcie, Lubljanie, Sofii i Zagrzebiu.