Polski spamer ukarany!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zajął się sprawą grudziądzkiej firmy, która bombardowała skrzynki pocztowe internautów ofertą swoich szkoleń. Po zbadaniu sprawy UOKiK zabronił firmie Impuls Plus prowadzenia nielegalnego procederu i nakazał ogłoszenie w prasie informacji o łamaniu prawa.

Przypomnijmy, że wcześniej sprawa spamowania skrzynek pocztowych przez Impuls Plus trafiła do prokuratury. Jak podało Życie Warszawy, doniesienie złożyły cztery osoby z Białej Podlaskiej, zirytowane kolejnym atakiem spamu. Postępowanie zostało jednak umorzone, bo nie dopatrzono się znamion przestępstwa.

Internauci postanowili jednak nie porzucać sprawy. Skierowali ją do rzecznika konsumentów w Białej Podlaskiej - Katarzyny Wawiórko. Po ustaleniu tożsamości spamera sprawa przekierowana została do lubelskiej delegatury UOKiK. Urząd stwierdził, że firma Impuls Plus złamała prawo: naruszyła m.in. ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tym samym firma została zmuszona do zaprzestania dalszego prowadzenia procederu oraz zamieszczenia w ogólnopolskim wydaniu "Gazety Wyborczej" oświadczenia o naruszaniu praw konsumentów.

Decyzja uprawomocni się 20 listopada.

Serwis Nospam-pl.net dodaje, że to nie jedyna w Polsce sprawa dotycząca spamu. 6 listopada przed sądem grodzkim stanie Andrzej J. - prezes Centrum Promocji Informatyki, obwiniony za wysyłanie niezamówionych informacji handlowych.

Spam to jednak nie tylko przesyłanie informacji handlowych. W obręb tego zagadnienia wchodzi również przesyłanie niechcianych wiadomości o treściach politycznych, informacji ostrzegających przed realnymi lub wyimaginowanymi niebezpieczeństwami. Spamem określa się również propozycje nawiązania kontaktu dla potrzeb późniejszego popełnienia przestępstwa – tzw. spam nigeryjski. Niestety w polskim prawie tylko spam o treściach komercyjnych jest objęty zakresem regulacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Najskuteczniejszą ochroną w walce ze spamem jest postępowanie administracyjno-prawne, w wyniku którego zapadną decyzje - takie jak właśnie omawiana decyzja UOKiK – skomentował dla Internet Standard Piotr Waglowski, autor serwisu Vagla Prawo i Internet, członek zarządu Internet Society Poland - Nadal jednak należy zwrócić uwagę na to, że możliwość uznania pewnego działania za działanie godzące w zbiorowe interesy konsumentów nie dotyczy spamu o niekomercyjnym (nie pozostającym w związku z działalnością gospodarczą) charakterze... Należy zatem postulować wprowadzenie do polskiego systemu prawnego regulacji zmierzających do ochrony prywatności na płaszczyźnie elektronicznej bez rozróżnienia charakteru komercyjnego (handlowego) od innego.”

Piotr Waglowski wskazuje, że w wyniku procesu dostosowania polskiego systemu prawnego do obowiązujących w Unii Europejskiej regulacji doszło do uchwalenia polskiej ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulacje te oparte są w szczególności na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2000/31 z dnia 8 czerwca 2000 r. (dyrektywa o handlu elektronicznym) oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2002/58 z dnia 12 lipca 2002 r. (dyrektywa w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej).

Polska ustawa wprowadza zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych skierowanych do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Czyn taki stanowi delikt nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Miejmy nadzieję, że po pierwszych sankcjach na spamerów następni nie będą już mogli spać spokojnie.

Więcej informacji:

Orzeczenie UOKiK:http://www.uokik.gov.pl/aktual.phtml?ids=10&idn=1924

Artykuł Piotra Waglowskiego o spamie:

http://www.vagla.pl/skrypts/spam_delikt_nieuczciwej_konkurencji.pdf

Inne doniesienia:

http://www.nospam-pl.net/

http://www.zw.com.pl/apps/a/tekst.jsp?place=zw2_ListNews1&news_cat_id=9&news_id=24000