Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polski spamer ukarany!

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zajął się sprawą grudziądzkiej firmy, która bombardowała skrzynki pocztowe internautów ofertą swoich szkoleń. Po zbadaniu sprawy UOKiK zabronił firmie Impuls Plus prowadzenia nielegalnego procederu i nakazał ogłoszenie w prasie informacji o łamaniu prawa.

Przypomnijmy, że wcześniej sprawa spamowania skrzynek pocztowych przez Impuls Plus trafiła do prokuratury. Jak podało Życie Warszawy, doniesienie złożyły cztery osoby z Białej Podlaskiej, zirytowane kolejnym atakiem spamu. Postępowanie zostało jednak umorzone, bo nie dopatrzono się znamion przestępstwa.

Internauci postanowili jednak nie porzucać sprawy. Skierowali ją do rzecznika konsumentów w Białej Podlaskiej - Katarzyny Wawiórko. Po ustaleniu tożsamości spamera sprawa przekierowana została do lubelskiej delegatury UOKiK. Urząd stwierdził, że firma Impuls Plus złamała prawo: naruszyła m.in. ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tym samym firma została zmuszona do zaprzestania dalszego prowadzenia procederu oraz zamieszczenia w ogólnopolskim wydaniu "Gazety Wyborczej" oświadczenia o naruszaniu praw konsumentów.

Decyzja uprawomocni się 20 listopada.

Serwis Nospam-pl.net dodaje, że to nie jedyna w Polsce sprawa dotycząca spamu. 6 listopada przed sądem grodzkim stanie Andrzej J. - prezes Centrum Promocji Informatyki, obwiniony za wysyłanie niezamówionych informacji handlowych.

Spam to jednak nie tylko przesyłanie informacji handlowych. W obręb tego zagadnienia wchodzi również przesyłanie niechcianych wiadomości o treściach politycznych, informacji ostrzegających przed realnymi lub wyimaginowanymi niebezpieczeństwami. Spamem określa się również propozycje nawiązania kontaktu dla potrzeb późniejszego popełnienia przestępstwa – tzw. spam nigeryjski. Niestety w polskim prawie tylko spam o treściach komercyjnych jest objęty zakresem regulacji ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Najskuteczniejszą ochroną w walce ze spamem jest postępowanie administracyjno-prawne, w wyniku którego zapadną decyzje - takie jak właśnie omawiana decyzja UOKiK – skomentował dla Internet Standard Piotr Waglowski, autor serwisu Vagla Prawo i Internet, członek zarządu Internet Society Poland - Nadal jednak należy zwrócić uwagę na to, że możliwość uznania pewnego działania za działanie godzące w zbiorowe interesy konsumentów nie dotyczy spamu o niekomercyjnym (nie pozostającym w związku z działalnością gospodarczą) charakterze... Należy zatem postulować wprowadzenie do polskiego systemu prawnego regulacji zmierzających do ochrony prywatności na płaszczyźnie elektronicznej bez rozróżnienia charakteru komercyjnego (handlowego) od innego.”

Piotr Waglowski wskazuje, że w wyniku procesu dostosowania polskiego systemu prawnego do obowiązujących w Unii Europejskiej regulacji doszło do uchwalenia polskiej ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulacje te oparte są w szczególności na dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2000/31 z dnia 8 czerwca 2000 r. (dyrektywa o handlu elektronicznym) oraz dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 2002/58 z dnia 12 lipca 2002 r. (dyrektywa w sprawie przetwarzania danych osobowych oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej).

Polska ustawa wprowadza zakaz przesyłania niezamówionych informacji handlowych skierowanych do oznaczonego odbiorcy za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej. Czyn taki stanowi delikt nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Miejmy nadzieję, że po pierwszych sankcjach na spamerów następni nie będą już mogli spać spokojnie.

Więcej informacji:

Orzeczenie UOKiK:http://www.uokik.gov.pl/aktual.phtml?ids=10&idn=1924

Artykuł Piotra Waglowskiego o spamie:

http://www.vagla.pl/skrypts/spam_delikt_nieuczciwej_konkurencji.pdf

Inne doniesienia:

http://www.nospam-pl.net/

http://www.zw.com.pl/apps/a/tekst.jsp?place=zw2_ListNews1&news_cat_id=9&news_id=24000