Polski e-handel wart 13,43 mld zł

W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych, ale wzrost rynku nie był już tak spektakularny jak w latach ubiegłych - wynika z danych SMB.

Grupa robocza e-commerce Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego przygotowała kolejny raport podsumowujący stan branży e-commerce w Polsce.

Rok 2009 r. był kolejnym z rzędy, gdy rynek e-handlu zwiększył swoją wartość. W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego.

Jak co roku największy udział w wartości rynku miały transakcje dokonywane za pośrednictwem aukcji internetowych (zarówno C2C jak i B2C). Wartość sprzedaży na aukcjach wyniosła 8,1 mld zł, co stanowi ponad 60 procent rynku e-commerce. Za pośrednictwem sklepów internetowych (B2C) wydanych na zakupy online zostało niemal 40 procent pieniędzy, czyli 5,3 mld zł.

Wzrost rok do roku w obrotach aukcji był wyższy niż w przypadku sklepów.

Polski e-handel wart 13,43 mld zł

wartość polskiego rynku e-commerce wg SMB, dane w mln PLN

Według autorów raportu, polski rynek e-commerce w roku 2010 wkroczy w fazę stabilizacji, co będzie wiązało się z wolniejszym wzrostem. - Do roku 2005 obserwowaliśmy fazę "eksplozji" (wzrosty powyżej 100 procent rocznie). W 2007 roku zakończyliśmy fazę "rozwoju" (wzrosty roczne wyższe niż 50 procent). 2009 rok utrzymuje się w fazie "ewolucji" (ponad 20%), 2010 rok oznaczać będzie jednakowoż wejście w "stabilizację" (czyli wzrosty roczne poniżej 20%) - wynika z raportu.

Polski e-handel wart 13,43 mld zł

dynamika przyrostów rocznych (do roku poprzedniego) wg SMB

Wpływ e-handlu na handel

Wielkość sprzedaży produktów kupionych pod wpływem internetu ale poza nim wynosiła w 2009 około 26 mld PLN (w 2008 ok. 17 mld PLN, wzrost o prawie 60%), po raz kolejny ponad dwukrotnie przekraczając dynamikę przyrostów obrotów w "czystym" e-commerce. Należy się spodziewać dalszego znacznego wzrostu tej wartości, wraz z rosnącym zaangażowaniem tradycyjnych detalistów w przekierowywanie zainteresowania wyrażanego w internecie na zakup w fizycznych placówkach.

Prognozy na 2010 r.

Biorąc pod uwagę trudniejszą sytuację w handlu detalicznym poza siecią internetową, w 2010 r. można się spodziewać przekroczenia przez e-commerce 2% udziału w handlu tradycyjnym (około 2,2%).

W 2010 roku wartość transakcji zawarta za pośrednictwem sieci wzrośnie o około 17-18% w stosunku do 2009 roku, przekraczając 15,5 mld złotych. Udział e-commerce w handlu detalicznym zacznie się powoli zbliżać do 3%. Należy się spodziewać dalszego umacniania aukcji jako platformy B2C, nie tylko C2C. Postępujące rozdrobnienie sektora (większe przyrosty w liczbie nowych graczy niż wartości obrotów) spowoduje wzrost znaczenia reputacji sklepu.