Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polski e-handel wart 13,43 mld zł

W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych, ale wzrost rynku nie był już tak spektakularny jak w latach ubiegłych - wynika z danych SMB.

Grupa robocza e-commerce Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego przygotowała kolejny raport podsumowujący stan branży e-commerce w Polsce.

Rok 2009 r. był kolejnym z rzędy, gdy rynek e-handlu zwiększył swoją wartość. W 2009 roku na zakupy internetowe Polacy wydali 13,43 miliarda złotych. Oznacza to wzrost o 22% w stosunku do roku poprzedniego.

Jak co roku największy udział w wartości rynku miały transakcje dokonywane za pośrednictwem aukcji internetowych (zarówno C2C jak i B2C). Wartość sprzedaży na aukcjach wyniosła 8,1 mld zł, co stanowi ponad 60 procent rynku e-commerce. Za pośrednictwem sklepów internetowych (B2C) wydanych na zakupy online zostało niemal 40 procent pieniędzy, czyli 5,3 mld zł.

Wzrost rok do roku w obrotach aukcji był wyższy niż w przypadku sklepów.

Polski e-handel wart 13,43 mld zł

wartość polskiego rynku e-commerce wg SMB, dane w mln PLN

Według autorów raportu, polski rynek e-commerce w roku 2010 wkroczy w fazę stabilizacji, co będzie wiązało się z wolniejszym wzrostem. - Do roku 2005 obserwowaliśmy fazę "eksplozji" (wzrosty powyżej 100 procent rocznie). W 2007 roku zakończyliśmy fazę "rozwoju" (wzrosty roczne wyższe niż 50 procent). 2009 rok utrzymuje się w fazie "ewolucji" (ponad 20%), 2010 rok oznaczać będzie jednakowoż wejście w "stabilizację" (czyli wzrosty roczne poniżej 20%) - wynika z raportu.

Polski e-handel wart 13,43 mld zł

dynamika przyrostów rocznych (do roku poprzedniego) wg SMB

Wpływ e-handlu na handel

Wielkość sprzedaży produktów kupionych pod wpływem internetu ale poza nim wynosiła w 2009 około 26 mld PLN (w 2008 ok. 17 mld PLN, wzrost o prawie 60%), po raz kolejny ponad dwukrotnie przekraczając dynamikę przyrostów obrotów w "czystym" e-commerce. Należy się spodziewać dalszego znacznego wzrostu tej wartości, wraz z rosnącym zaangażowaniem tradycyjnych detalistów w przekierowywanie zainteresowania wyrażanego w internecie na zakup w fizycznych placówkach.

Prognozy na 2010 r.

Biorąc pod uwagę trudniejszą sytuację w handlu detalicznym poza siecią internetową, w 2010 r. można się spodziewać przekroczenia przez e-commerce 2% udziału w handlu tradycyjnym (około 2,2%).

W 2010 roku wartość transakcji zawarta za pośrednictwem sieci wzrośnie o około 17-18% w stosunku do 2009 roku, przekraczając 15,5 mld złotych. Udział e-commerce w handlu detalicznym zacznie się powoli zbliżać do 3%. Należy się spodziewać dalszego umacniania aukcji jako platformy B2C, nie tylko C2C. Postępujące rozdrobnienie sektora (większe przyrosty w liczbie nowych graczy niż wartości obrotów) spowoduje wzrost znaczenia reputacji sklepu.