Polski Internet porównany

Cieszące się największym zaufaniem – przede wszystkim ze względu na swą ciągłość – badania korzystania z Internetu przygotowane przez TNS OBOB i SMG/KRC dały w niektórych zagadnieniach wyniki bardzo zbliżone, w innych - dość znacznie różniące się od siebie.

Pierwszą piątką w rankingu korzystania z witryn internetowych sporządzonym przez TNS OBOP stanowią Onet (72%), Wirtualna Polska (51%), Interia (33%), Gazeta (21%), RMF FM (15%). W rankingu sporządzonym przez SMG/KRC* pierwsza piątka kształtuje się dość podobnie: Onet (74%), Wirtualna Polska (61%), Interia (40%), Gadu-Gadu (20%), Portal Gazeta (14%).

Zaskakuje wysoka pozycja serwisu internetowego popularnego komunikatora Gadu-Gadu, który w badaniach TNS OBOP nie została w ogóle uwzględniona. Pamiętać także należy, że wysoka pozycja Gazety (21%) w rankingu TNS OBOP wynika z faktu, że jest to suma wyników Portalu Gazeta i serwisu WWW dziennika "Gazeta Wyborcza". 14% dla Portalu Gazeta w badaniach SMG/KRC dotyczy natomiast tylko i wyłącznie portalu. Dla serwisów WWW które są rzadziej odwiedzane przez internautów, różnice w rankingach OBOP i SMG są znacznie większe. Serwis RMF FM, który w rankingu OBOP zajął niezłe, piąte miejsce (15%), słabiej wypadł w rankingu SMG – siódme miejsce i 9%.

OBOP, SMG/KRC i Ipsos oceniły też, jak często i gdzie Polacy korzystają z Internetu. Według TNS OBOP, 26% deklaruje dostęp do Internetu, a 19% korzysta z niego co najmniej raz w miesiącu. Zdaniem SMG/KRC raz w miesiącu lub rzadziej korzysta z Sieci ponad 8% użytkowników, zaś wg. Ipsos ok. 25%. Kilka razy w miesiącu łączy się z Inernetem 17% wg Ipsos, zaś 14% wg. SMG. Większość internautów bo 62% zdaniem Ipsos i ponad 59% zdaniem SMG korzysta z Intertnetu co najmniej kilka razy w tygodniu.

Polscy Internauci najczęściej - zdaniem SMG - korzystają z Sieci w domu (47%). W pracy robi to wg Ipsos i SMG 25%. Tyle samo wg. Ipsos, ale 19% zdaniem SMG korzysta z Sieci w internetowych kawiarenkach. W badaniu sporządzonym przez SMG/KRC istotną rolę, jako miejsca korzystania z Internetu, odgrywają także szkoła i uczelnia (łącznie 30%) oraz znajomi - 12%.

* Ponieważ SMG/KRC podaje wyniki z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, dla potrzeb powyższego tekstu zostały one zaokrąglone do pełnej liczby.