Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polska usługa antyspamowa

Antyspam.net to usługa filtrowania poczty elektronicznej dostępna na rynku polskim od 2007 roku.

W ramach usługi oferowane jest filtrowanie poczty elektronicznej - od udostępnienia serwera, przez konfigurację oprogramowania po konsultacje i pomoc techniczną. Użytkownicy korzystający z usługi Antyspam.net mają stały dostęp do swojej prywatnej kwarantanny oraz dzienników filtrowania.

Antyspam.net wykorzystuje dwie grupy filtrów. Filtr heurystyczny decyduje o przyjęciu lub odbiciu wiadomości do nadawcy, wykorzystując kilka rożnych technologii weryfikacji połączenia takich jak listy RBL, SPF, analiza połączenia SMTP i baza reputacji serwera SMTP.

W etapie drugim stosowany jest samouczący się filtr statystyczny. Wiadomości zaklasyfikowane na drugim etapie jako spam są standardowo zatrzymywane w prywatnej kwarantannie użytkownika albo są oznaczane znacznikiem "[SPAM]" w temacie. Skuteczność tego filtra dostawca usługi określa na ponad 99,9 proc.

Usługa jest rozwiązaniem adresowanym do niedużych firm, które nie zatrudniają własnego administratora poczty elektronicznej lub chcą zaoszczędzić na kosztach utrzymania.