Polska to wciąż internetowa pustynia

Od czerwca zmalała liczba internautów w Polsce - wynika z badań NetTrack przygotowanych przez SMG/KRC. TNS OBOP w przeprowadzonych analizach również wskazuje na topniejącą liczbę użytkowników Sieci. Co więcej, badania dowodzą, że w posiadaniu dostępu do Internetu dysproporcje między mieszkańcami dużych miast a małych miejscowości wciąż są ogromne.

Od czerwca zmalała liczba internautów w Polsce - wynika z badań NetTrack przygotowanych przez SMG/KRC. TNS OBOP w przeprowadzonych analizach również wskazuje na topniejącą liczbę użytkowników Sieci. Co więcej, badania dowodzą, że w posiadaniu dostępu do Internetu dysproporcje między mieszkańcami dużych miast a małych miejscowości wciąż są ogromne.

W czerwcu donosiliśmy, że liczba osób korzystających z Sieci wynosi 6,29 mln (był to niewielki wzrost w porównaniu z wynikami z maja). Ostatnie badania Net Track wykazały, że internautów zamiast przybywać... ubywa. Jest to niekorzystne zjawisko, biorąc pod uwagę chociażby walor edukacyjny Internetu.

Wyniki badań internautów prowadzone przez TNS OBOP potwierdzają ten niepokojący trend. Analizy wskazują, że w marcu z Sieci korzystało 7,9 mln osób. Natomiast badania przeprowadzone w okresie czerwiec-wrzesień pokazały, że liczba internautów zmniejszyła się do 6,7 mln.

Pomimo rozbieżności w ustaleniu ogólnej liczby internautów (co spowodowane jest m.in. inną próbą badanych), wniosek z obu badań jest ten sam - mniej Polaków korzysta z Sieci.

W zeszłym roku w globalnym badaniu "TNS Interactive - Global eCommerce Report" Polska znalazła się w niechlubnej grupie państw o bardzo niskiej penetracji Internetu. W rankingu zajęliśmy 26 miejsce wśród 37 badanych państw. Za nami znajdowała się m.in. Argentyna, Rumunia, Bułgaria.

Cechą charakterystyczną polskiego krajobrazu internetowego jest również przepaść między dostępnością do Sieci w miastach i na wsi. Ponad 40% mieszkańców dużych aglomeracji korzysta z Internetu (miasta powyżej 500 tys. mieszkańców). We wsiach o kilkanaście razy mniejszym zaludnieniu jedynie 16% deklaruje dostępność do Sieci – tak wskazują badania Interbus.

Polska to wciąż internetowa pustynia

Dostęp do Internetu w zależności od miejsca zamieszkania (07-08 2003) TNS OBOP

Perspektywy rozwoju Sieci w Polsce z pewnością nie są entuzjastyczne. Pomijając nawet widmo podwyżki VAT-u na Internet, same deklaracje ankietowanych zmuszają do smutnej refleksji. Jedynie 5% badanych, którzy nie posiadają dostępu do Internetu, planuje uzyskać go na przestrzeni najbliższych 6 miesięcy. Z pewnością zniechęcająco działają wciąż bardzo drogie ceny połączeń internetowych.

Polscy internauci bardzo często korzystają z Internetu w kilku miejscach. Najwięcej używamy Sieci w domu (ponad połowa wskazała dom jako najczęstsze miejsce kontaktów z Siecią). Na drugim miejscu jest praca, niewiele mniej osób wskazało uczelnię lub szkołę.

Polska to wciąż internetowa pustynia

dane wg NetTrack

Jedna trzecia badanych zaznaczyła, że korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie. Te osoby, które buszują w Sieci kilka razy w tygodniu, stanowią ponad jedną czwartą ankietowanych. Raz w tygodniu używa Internetu 14% badanych.

Polska to wciąż internetowa pustynia

dane wg NetTrack