Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polska telekomunikacja jest "trendy"

Na rynkach zagranicznych coraz wyraźniej zarysowuje się tendencja do przejmowania rynku od telefonii stacjonarnej przez komórkową oraz integracja usług i działalności - podobne zjawiska są już według Booz Allen Hamilton obecne w Polsce.

W Polsce od 2001 roku obserwowany jest wzrost przychodów telefonii przenośnej kosztem stacjonarnej. W latach 2001 - 2003 był on bardzo dynamiczny. Ponadto między 2000 a 2004 liczba użytkowników telefonii komórkowej wzrosła o 34,6%, zwiększyła się także liczba użytkowników telefonii stacjonarnej, o 4,7%. To odmienna sytuacja niż przedstawiająca się na bardziej już okrzepłych rynkach - np. w Wielkiej Brytanii pomiędzy 1999 a 2003 przybyło 6% użytkowników komórek, natomiast o 3% spadła liczba użytkowników telefonii stacjonarnej. Jak zaobserwowali analitycy BAH, w Polsce od 2003 wyraźnie dynamiczniej rozwijają się także przychody z dostępu do Internetu (dial-up, transmisja danych, DSL, linie dzierżawione).

Na rynku telekomunikacyjnym odbywa się ponadto łączenie usług i generalnie - integracja działalności. Celem operatorów jest w pierwszym przypadku zwiększanie przychodów, zmniejszanie wskaźnika odejść klientów i uatrakcyjnienie oferty. W grę wchodzi łączenie w ofercie usług komórkowych, stacjonarnych, dostępu do Internetu i TV, itp.; usługi telekomunikacyjne mogą być także łączone z mediami (Triple Play) - obejmują wtedy usługi rozrywkowe (pay per view, video on demand), szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi głosowe. Integracja działania ma na celu obniżanie kosztów, zwiększanie sprzedaży usług i przychodów, osiąganie synergii operacyjnych. W Polsce widoczne są już praktyczne zastosowania tych pomysłów. Jako przykład integracji działalności operacyjnej BAH przytacza TP, NOM i Exatel, wśród operatorów mobilnych - Plus i Idea a wśród operatorów telewizji kablowej - Aster City.