Polska telekomunikacja jest "trendy"

Na rynkach zagranicznych coraz wyraźniej zarysowuje się tendencja do przejmowania rynku od telefonii stacjonarnej przez komórkową oraz integracja usług i działalności - podobne zjawiska są już według Booz Allen Hamilton obecne w Polsce.

W Polsce od 2001 roku obserwowany jest wzrost przychodów telefonii przenośnej kosztem stacjonarnej. W latach 2001 - 2003 był on bardzo dynamiczny. Ponadto między 2000 a 2004 liczba użytkowników telefonii komórkowej wzrosła o 34,6%, zwiększyła się także liczba użytkowników telefonii stacjonarnej, o 4,7%. To odmienna sytuacja niż przedstawiająca się na bardziej już okrzepłych rynkach - np. w Wielkiej Brytanii pomiędzy 1999 a 2003 przybyło 6% użytkowników komórek, natomiast o 3% spadła liczba użytkowników telefonii stacjonarnej. Jak zaobserwowali analitycy BAH, w Polsce od 2003 wyraźnie dynamiczniej rozwijają się także przychody z dostępu do Internetu (dial-up, transmisja danych, DSL, linie dzierżawione).

Na rynku telekomunikacyjnym odbywa się ponadto łączenie usług i generalnie - integracja działalności. Celem operatorów jest w pierwszym przypadku zwiększanie przychodów, zmniejszanie wskaźnika odejść klientów i uatrakcyjnienie oferty. W grę wchodzi łączenie w ofercie usług komórkowych, stacjonarnych, dostępu do Internetu i TV, itp.; usługi telekomunikacyjne mogą być także łączone z mediami (Triple Play) - obejmują wtedy usługi rozrywkowe (pay per view, video on demand), szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługi głosowe. Integracja działania ma na celu obniżanie kosztów, zwiększanie sprzedaży usług i przychodów, osiąganie synergii operacyjnych. W Polsce widoczne są już praktyczne zastosowania tych pomysłów. Jako przykład integracji działalności operacyjnej BAH przytacza TP, NOM i Exatel, wśród operatorów mobilnych - Plus i Idea a wśród operatorów telewizji kablowej - Aster City.