Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Polska przeciwko wyższemu podatkowi na Internet

Nasz rząd chce wystąpić na forum Unii Europejskiej z inicjatywą zmiany dyrektywy dotyczącej podatku VAT na usługi dostępu do Internetu, a dokładnie wynegocjować specjalne traktowanie tych usług – poinformowała Polska Agencja Prasowa.

Jak donosi PAP, pomysł wprowadzenia w krajach UE obniżonej stawki VAT na usługi dostępowe przedstawił minister nauki i informatyzacji Michał Kleiber. Dodał, że inicjatywa zyskała aprobatę większości krajów kandydackich.

Minister zapewnił, że aby zapobiec ewentualnym skutkom podwyżki VAT na usługi dostępowe, rząd przyjął propozycje roboczego zespołu, by po przystąpieniu do UE zwolniono z VAT polskie placówki edukacyjne.

Jak powiedział Kleiber, minister finansów bez zgody UE może wydać rozporządzenie w sprawie zwolnienia placówek edukacyjnych z VAT na usługi dostępowe i taka decyzja nie będzie w żaden sposób sprzeczna z prawem UE. Jego zdaniem, pakiet nowych rozwiązań "Prawo Telekomunikacyjne" z rozporządzeniami, który wszedł w życie 1 października tego roku, będzie służył wzrostowi konkurencji.

Przypomnijmy, że specjalny międzyresortowy zespół pracuje nad uznaniem dostępu do Internetu za usługę powszechną, świadczoną po niewielkich, uzasadnionych kosztach i której cena podlega kontroli Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty.